Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
1475

 Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER: Son Başvuru 10 Ocak

1 – Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşulları ve Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye www.bahcesehir.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 – Üniversitemizin eğitim dili İngilizce olduğundan; adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların, KPDS veya ÜDS’den asgari 65 puan almış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Yrd. Doç. adaylarının, 2457 sayılı Kanunu’nun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

(İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata ayrıca alınabilir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Rektörlüğe; Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili ve enstitülere ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 – Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 – Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 – Dil belgesi. ( Belge aslı ile birlikte geldiğinde onayı yapılabilecektir.)

4 – Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan dosyayı, Profesör adayları (6) takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları (4) takım olarak teslim edeceklerdir.

Başvuruların şahsen Personel Daire Başkanlığı’na yapılması gerekmektedir.0212 381 57 76 İlan edilen öğretim üyesi kadrosunun bulunduğu akademik birim yukarıdakilere ek olarak 2-a maddesinde belirtilen asgari koşullar dışında kadroya ilişkin farklı koşullar belirleyebilir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALAN

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi PROF. DR.

1

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Web Tabanlı Öğretmen Eğitimi, Teknoloji Destekli Eğitim Konularında Projeler Yapmış Olmak. En Az 5 Yıl Yöneticilik Deneyimine Sahip Olmak.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı DOÇ. DR.

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Olmak. Doğal Afetin İnsan Üzerinde Olumsuz Etkilerini İnceleyen Yayınlarının Bulunması
Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi DOÇ. DR.

1

Eğitim Yönetimi Alanında Doktora Yapmış Olmak Eğitim Bilimleri Alanında Doçentliğini Almış Olmak.  Yükseköğretim Yönetimi ve Liderliği Konusunda Yayınlarının Bulunması
Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı DOÇ. DR.

1

Okul Öncesi Alanında Doktora Mezunu Olmak.
Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı PROF. DR.

1

Okul Öncesi Alanında Doktora Mezunu Olmak.
Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı YRD. DOÇ. DR.

1

Okul Öncesi Alanında Doktora Mezunu Olmak.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün ZekalılarÖğretmenliği Anabilim Dalı DOÇ. DR.

1

Üstün Zekalılar Eğitimi Alanında Yüksek Lisans veya Doktora Mezunu Olmak. Bu Alanda Yayınları Bulunmak.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı DOÇ. DR.

1

Zihin Engelliler Eğitimi Alanında Yüksek Lisans veya Doktora Mezunu Olmak. Bu Alanda Yayınları Bulunmak.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün ZekalılarÖğretmenliği Anabilim Dalı PROF. DR.

1

Üstün Zekalılar Eğitimi Alanında Yüksek Lisans veya Doktora Mezunu Olmak. Bu Alanda Yayınları Bulunmak.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı PROF. DR.

1

Zihin Engelliler Eğitimi Alanında Yüksek Lisans veya Doktora Mezunu Olmak. Bu Alanda Yayınları Bulunmak.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün ZekalılarÖğretmenliği Anabilim Dalı YRD. DOÇ. DR.

1

Üstün Zekalılar Eğitimi Alanında Yüksek Lisans veya Doktora Mezunu Olmak. Bu Alanda Yayınları Bulunmak.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı YRD. DOÇ. DR.

1

Zihin Engelliler Eğitimi Alanında Yüksek Lisans veya Doktora Mezunu Olmak. Bu Alanda Yayınları Bulunmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Genetik-Biyoinformatik Biyoinformatik YRD. DOÇ. DR.

1

Biyoinformatik Alanında Doktora Yapmış Olmak Biyoinformatik, Hesaplamalı Biyoloji, Genetik Konularında Çalışma ve Yayınlarının Bulunması
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri DOÇ. DR.

1

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini Matematik Eğitimi Üzerine Yapmış Olmak. Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Bilim Alanında Doçentlik Unvanını Almış Olmak ve Bu Alanlarda Yayınları Bulunmak
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar DOÇ. DR.

1

Atom ve Moleküler Fiziği Doktorasını Yarı İletken Lazer Uygulamaları Üzerine Yapmış Olmak ve Düşük Gürültülü Lazerler ve Optik İletişim Üzerine Yayınlarının Bulunması
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Klinik Psikoloji DOÇ. DR.

1

 Psikoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak Doçentliği Klinik Psikoloji Bilim Dalında Almış Olmak Bilişsel Davranışçı Terapi Üzerine Eğitim Almış Olmak ve Bu Alanlarda Yayınlarının Bulunması.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Klinik Psikoloji YRD. DOÇ. DR.

1

Psikoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak Doktorasını Klinik Psikoloji Alanında Yapmak Bilişsel Davranışçı Terapi, Aile ve Çift Terapisi Konularında Eğitim Almış Olmak ve Bu Alanlarda Yayınlarının Bulunması
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Klinik Psikoloji YRD. DOÇ. DR.

1

 Psikoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak Doktorasını Klinik Psikoloji Alanında Yapmak
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Gelişim Psikolojisi YRD. DOÇ. DR.

1

 Psikoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak  Doktorasını Gelişim Psikolojisi Alanında Yapmış Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Toplum Bilim YRD. DOÇ. DR.

1

Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi Üzerine Doktora Yapmış Olmak. Sosyal Bilimlerde Nitel Metodoloji ve Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi Konularında Çalışma ve Yayınlarının Bulunması
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Toplum Bilim YRD. DOÇ. DR.

1

Sosyoloji veya Siyaset Bilimi Alanında Lisans Mezunu Olmak. Yurtdışı Kültürel Araştırmalar Üzerine Doktora Yapmış Olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Adli Bilimler YRD. DOÇ. DR.

1

Sosyoloji veya Siyaset Bilimi Alanında Lisans Mezunu Olmak. Adli Bilimler Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Bu Alanlarda Yayınlarının Bulunması
Hukuk Fakültesi Hukuk İş Hukuku PROF. DR.

1

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Doçentliğini Almış Olmak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Bilimsel Çalışmalarının Olması
Hukuk Fakültesi Hukuk İdare Hukuku YRD. DOÇ. DR.

1

İdare Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olmak İdare Hukuku Alanında Bilimsel Çalışmalarının Olması
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe DOÇ. DR.

1

Muhasebe Alanında Doçentliğini Almış Olmak. İşletmelerde Hile Riski Yönetimi ve/veya Kurumsal Yönetim Konularında Çalışmalarının Bulunması
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe PROF. DR.

1

Muhasebe Alanında Doktora Yapmış Olmak  Faaliyet Tabanlı Maliyet Muhasebesi Konusunda Çalışmalarının Bulunması
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ekonomi PROF. DR.

1

Türkiye Ekonomisi, Kantitatif İktisat, Uluslararası Ekonomi Alanlarında Uzman.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Uluslararası İlişkiler PROF. DR.

1

Türk Dış Politikası, Siyasal Partiler ve Seçimler, Ortadoğu Ve Güney Doğu Avrupa, Amerikan Siyaseti Çalışma ve Yayınlarının Bulunması
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon PROF. DR. veya Doç. Dr.

2

Strateji ve Kurumsal Yönetim Konularında Çalışmalarının Olması
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Pazarlama PROF. DR. veya Doç. Dr.

2

Prof: E-Ticaret veya Yeni Pazarlama Stratejileri Konularından En Az Birinde Çalışmalarının Olması; Doç. Dr.: Nicel Pazarlama ve Süreç Yönetimi Konularında Çalışmalarının Olması
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Finans PROF. DR. veya Doç. Dr.

1

Ekonomi ve Finans Dergilerinde Yayınlarının Olması
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Organizasyon ve İnsan Kaynakları DOÇ. DR.

1

Organizasyon ve İnsan Kaynakları Örgütsel Davranış Ve İş Ahlakı Konularında Çalışma ve Yayınlarının Bulunması
İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Tanıtım DOÇ. DR.

1

Sosyal Medya, Pazarlama İletişimi, Entegre Pazarlama İletişimi ve Marka İletişimi Konularında Çalışma ve Yayınlarının Bulunması Pazarlama İletişimi ve Entegre Pazarlama İletişimi Konularında Dersler Vermiş Olmak
İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Güzel Sanatlar DOÇ. DR.

1

Grafik Tasarım Alanında Yüksek Lisans ve Sanat Tarihi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Görsel Sanatlar ve Grafik Tasarım Alanında Çalışma ve Yayınlarının Bulunması Tasarım Bilim Alanında Doçentlik Derecesi Almak.
Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi YRD. DOÇ. DR.

2

Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D. Birinde Lisans Mezunu olmak. Çocuk Gelişimi Veya Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D. Birinde Doktora Derecesine Sahip Olmak.
Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri YRD. DOÇ. DR.

2

Herhangi Bir Lisans Programı Mezunu Olup, Havacılık veya Kabin Hizmetleri Alanında Belgelemek Şartıyla En Az Üç (3) Yıl Deneyim Sahibi Olmak.
Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokumantasyonve Sekreterlik TıbbiDokumantasyonve Sekreterlik YRD. DOÇ. DR.

2

İlgili Üniversitelerin Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi ve Büro Yönetimi Eğitimi A.B.D. Birinde Lisans veya Adı Geçen A.B.D. Birinde Yüksek Lisans Derecesine Sahip Olmak.
Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YRD. DOÇ. DR.

1

Radyolojik ModeliteninFiziğine Hakim, Emar, BtKontrastlı İncelemeler İle Baryumlu Skopikİncelemede En Az 10 Yıl Deneyimli Olmak.
Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YRD. DOÇ. DR.

1

Radyolojik ModeliteninFiziğine Hakim, Emar, BtKontrastlı İncelemeler İle Baryumlu Skopikİncelemede En Az 10 Yıl Deneyimli Olmak.
Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YRD. DOÇ. DR.

1

Radyolojik ModeliteninFiziğine Hakim, Emar, BtKontrastlı İncelemeler İle Baryumlu Skopikİncelemede En Az 10 Yıl Deneyimli Olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimari Tasarım DOÇ. DR.

1

Mimari Tasarım Kuramları, Japon Mimarisi, Eğitim Yapıları. Japonca Bilmek Tasarım Stüdyosu öğretim üyesi olarak deneyim sahibi olması; proje ve uygulamalarının olması
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka PROF. DR. veya YRD.DOÇ. DR.

1

Yapay Zeka veya Algoritmalar veya Paralel Hesaplama Konularında Çalışma ve Yayınlarının Bulunması
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri YRD.DOÇ.DR.

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Entegre Devre Tasarımı DOÇ. DR. veya YRD.DOÇ. DR.

1

Elektronik Entegre Devre Tasarımı veya Elektrik Kontrol ve Otomasyon Konularında Çalışma ve Yayın Yapmış Olmak
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lazerlerin Gürültü Analizi PROF. DR.

1

Elektronik Abd-Opto ve Gaz Ortamı Elektroniği Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Lazerlerin Gürültü Analizi ve Fiber- Optik Konularında Çalışma ve Yayın Yapmış Olmak
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği PROF. DR.

1

Endüstri Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış.  İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Lojistik Alanlarında Dersler Vermiş Olmak  Alanının Önde Gelen Uluslararası Hakemli Dergilerinde Yayın Yapmış Olmak
Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Güç Sistemleri Öğretim Üyesi(PROF. DR. veya DOÇ. DR. veya YRD. DOÇ. DR)

1

Güç Sistemleri
Mühendislik Fakültesi İşletme Mühendisliği Yenilikçi veİnovasyonYönetimi YRD. DOÇ. DR.

1

Yenilikçi ve İnovasyon Yönetimi veya Ar-Ge Yönetimi
Mühendislik Fakültesi Ulaştırma Mühendisliği Karayolu Mühendisliği YRD. DOÇ. DR.

1

 Asfalt Karışımlarının Özellikleri Konusunda ve Karayolu Mühendisliği Konularında Uzmanlaşmış Olmak
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği İnsan-Bilgisayar Etkileşimi YRD. DOÇ. DR.

1

Bilgisayar Teknolojileri ve Öğretim Tasarımı Alanında Doktora Yapmış Olmak. İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Veri Madenciliği YRD. DOÇ. DR.

1

Veri Madenciliği Alanında Çalışma ve Yayınlarının Olması
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Öğretim Üyesi(PROF. DR. veya DOÇ. DR. veya YRD. DOÇ. DR.)

2

Beslenme Alanında Doktora Yapmış Olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YRD. DOÇ. DR.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Doktora Yapmış Olmak

Bir yorum bırakın