Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

0
1109

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru için son gün: 6 Aralık 2012.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine,

Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerini, T.C. Kimlik No’larını gösterir beyanları, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayınlarıyla

(Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde) birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

Doçent kadrosuna başvuracaklar Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri belgeleri de ilave edeceklerdir.

NOT :

– Müracaat edenlerin üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan İlkelerde belirlenen şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

– Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

– Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

– Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd.Doç.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ
Üroloji

1

Mirtazapinin renal iskemiüzerine etkisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.
Kardiyoloji

1

Prediabetiklerde aortanınelastik özellikleri ile ilgili çalışması olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıkları

1

Allerjik Kontakt dermatitlerle ilgili çalışması olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

Bilişsel davranışçı terapi ile ilgili yapılandırılmış eğitim almak ve bu konuda çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Teorisi

1

Tarımsal hammadde fiyatları konusunda çalışması olmak.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

1

Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmesi Hukuku alanlarında çalışması olmak.
Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik

1

Varlık Fiyatlama Modelleri ve Etkin Piyasalar konularında çalışması olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi

1

Doçentliğini Maden Mühendisliği alanında almış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

Böcek Moleküler Fizyolojisi ve İmmünolojisi alanında çalışmaları olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora derecesine sahip olmak ve hepatoselülerkarsinoma genetiği alanında çalışması olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmışolmak.Prenatal ve Postnatalsitogenetik tanı konusunda deneyimli olmak.
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Programları ve Öğretim

1

Özdüzenleme stratejilerinin öğretimi konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi

1

Problem Çözme ve Probleme Dayalı Öğrenme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Çocuk Gelişimi

1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Bir yorum bırakın