Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2015-2016 Yatay Geçiş

0
3627

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

 Yatay Geçiş Takvimi  Başlangıç Tarihi    Bitiş Tarihi
 Başvuru   17.08.2015  28.08.2015
 Değerlendirme   31.08.2015  03.09.2015
 Sonuçların Açıklanması  04.09.2015  04.09.2015
 Kesin Kayıt   07.09.2015  09.09.2015
 Yedek Kayıt   10.09.2015  11.09.2015


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Başvurular ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokula yapılacaktır)
2- Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.
3- Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.
4- ÖSYM Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

5-ÖSYM Yerleştirme Belgesi (İnternet çıktısı)

6- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine belirlenen tarihler arasında yapılacaktır (Posta ile başvuru alınmayacaktır)

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- 2 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır)
3- İkinci öğretim okuyacak öğrenciler öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

—-

AŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ
 Yatay Geçiş Takvimi Başlangıç Tarihi  Bitiş Tarihi
 Başvuru  13.07.2015  14.08.2015
 Değerlendirme  17.08.2015  24.08.2015
 Sonuçların Açıklanması  25.08.2015  25.08.2015
 Kesin Kayıt  31.08.2015  02.09.2015
 Yedek Kayıt  03.09.2015  04.09.2015

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru dilekçesi. (Dilekçede Fakülte/Yüksekokul, bölüm veya programlar açıkça belirtilir.)
2- Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.
3- Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.
4- ÖSYM Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
5- İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin bulundukları dönem itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.
6- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.
7- Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçe’ye çevrilmiş ve onaylanmış olması.

Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine belirlenen tarihler arasında yapılacaktır (Posta ile başvuru alınmayacaktır).
Üniversite duyurusuna ulaşmak için tıklayınız:  http://goo.gl/ufglyP

Bir yorum bırakın