Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kayıt Tarihleri (2012)

0
1691

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi yeni öğrenci kayıtları 03 – 07 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Her fakültesinin kayıt yeri ayrıdır ancak gün sınırlaması yoktur yani 03 – 07 Eylül arasında herhangi bir gün kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt işlemleri 2 aşamadan oluşur: Ön Kayıt ve Kesin Kayıt. Ön Kayıt işlemlerinizi kayıt için üniversiteye gitmeden önce tamamlamalısınız.

[ad]

Her türlü sorunuz için: (0286) 218 00 18 

Kayıt yerleri tarihleri ve kayıt işlemleri için aşağıdaki kılavuzu dikkatlice inceleyiniz. Kayıt yerinizi bulamıyorsanız yorum bırakın.

Ön Kayıt İşlemleri (Kayda gelmeden önce yapılacak işlemler)
Ön kayıt formu (03 Eylül 2012 tarihinden itibaren http://obs.comu.edu.tr/ adresinden T.C. Kimlik Numarası ve banka dekontunun açıklama kısmındaki 8 haneli şifre ile girilerek doldurulacak ve çıktısı alınıp kayda gelinecektir).
(**) 03 Eylül 2012 tarihinden itibaren bulunduğunuz il/ilçe veya herhangi bir Ziraat Bankası Şubesinden T.C. Kimlik numaranızı ve isminizi söyleyerek Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretini yatırabilirsiniz.
(Ödeyeceğiniz katkı payı ve öğrenim ücreti miktarını 03 Eylül 2012 tarihinden itibaren Üniversitemiz http://ogrenciisleri.comu.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz).
3- Ön Kayıt İşlemlerinizi Yaptıktan Sonra, Kesin Kayıt İçin Aşağıdaki Gerekli Belgeleri Tamamlayınız.
a- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Diplomanın aslı ile birlikte fotokopisi getirildiği taktirde fotokopisi kayıt görevlilerince onaylanarak alınır ve diploma teslim edilir).
b- 2012 ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı).
c- Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından
mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır).
d- 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
e- Katkı payının ödenmesi ile ilgili belge (bulunduğunuz yere en yakın Ziraat Bankası Şubesi ile kayıt gününde kampüslerimizde kurulacak banka şubelerinden de yatırılabilir). Öğrencilerimizin kayıt yaptırabilmesi için “Kayıt Zarfı”nı alıp doldurmaları zorunludur. ‘’Kayıt zarfları’’ 20 TL olup; kayıt yaptıracak öğrencilerimizin S.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi’nin
T.C. Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi 813 59210401-5001 no’lu (IBAN No: TR95 0001 0008 1359 2104 0150 01) hesabına ödeme yapıp dekontu kayıt merkezlerine göstererek “kayıt zarflarını” almaları gerekmektedir.
f- Kimlik fotokopisi.
g- 1990 ve öncesi doğan erkek adayların Üniversiteye kaydında sakınca bulunmadığına dair yazı (askerlik şubelerinden alınacak).
h- Ön kayıt formu çıktısı.

i – Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Balıkçılık Teknolojisi Programına kayıt yaptıracak öğrencilerle, Özel Yetenek Sınavı sonucu Müzik Öğretmenliği,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin, bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).
j- Üniversitemizi dikey geçişle kazanan öğrenciler (yukarıda belirtilen kayıt tarihlerinde) lise diplomasının aslı ile birlikte önlisans diploması veya önlisans bitirme belgesinin aslını, önlisans programında öğrenim gördüğü derslerin içeriklerini ve transkript (not durum belgesi) getirmek zorundadırlar.
4- Kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak kazandığınız Fakültenin/ Yüksekokulun Öğrenci İşleri Birimine kesin kayıt için ayrılan günler arasında eksiksiz olarak teslim ediniz. Belgeleriniz birim yetkililerince kontrol edilip onaylanarak işlem tamamlanır. Onay verilmeyen kayıtlar geçersizdir. Belirtilen tarihler arasında kayıt için gerekli belgeleri ilgili birime ulaştırmayan öğrencilerin
kayıt işlemleri tamamlanmamış olduğundan geçersiz sayılacaktır.

Bir yorum bırakın