Celal Bayar Üniversitesi 2015-2016 Yatay Geçiş Başvuruları

0
18413

Celal Bayar Üniversitesi, yatay geçiş duyurusunu yayınlamıştır.

Başvuru Tarihleri:

6 Temmuz 2015 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş İçin Başvuru Başlangıç
20 Temmuz 2015 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş İçin Son Başvuru
27 Temmuz 2015 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı
29-30 Temmuz 2015 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Asıl Olarak Yerleşenlerin Kayıtları
03-04 Ağustos 2015 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Yedek Olarak Yerleşenlerin Kayıtları
6 Temmuz 2015 Yatay Geçiş İçin Başvuru Başlangıç (Tıp Fakültesi hariç)
21 Ağustos 2015 Yatay Geçiş İçin Son Başvuru (Tıp Fakültesi hariç)
3 Eylül 2015 Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı
07-08 Eylül 2015 Yatay Geçiş Asıl Olarak Yerleşenlerin Kayıtları
10-11 Eylül 2015 Yatay Geçiş Yedek Olarak Yerleşenlerin Kayıtları
14 – 18 Eylül 2015 Ara Sınıflar için Harç Ödemesi, Kayıt Yenileme, Ders Seçimi ve
Danışman Onayı
21 Eylül – 2 Ekim 2015 Ders Ekleme-Çıkarma İşlemleri
16 Ekim 2015 Mazeret Kayıtları (Mazeretleri İlgili Birim Yönetim Kurullarınca
Kabul Edilenler)
21 Eylül 2015 – 31 Aralık 2015 Yarıyıl Başlangıç ve Bitişi (71 gün/15 hafta)
7 Eylül 2015 Yabancı Dil Hazırlık Programı Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavları

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Üniversitemiz yönetmeliklerine uygun olarak 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılında, Üniversitemize yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerde aranan koşullar ve gerekli belgeler:

 1. Başvuru Koşulları
 1. Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.
 1. Önlisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına ve hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamaz.
 1. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden en az 2) olması gereklidir.
 1. İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler (hazırlık sınıfı hariç) bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10 girmek suretiyle, kontenjan dahilinde I.öğretim programına yatay geçiş müracaatı yapabilir.
 1. Açık ve uzaktan eğitimden örgün eğitim programlarına yatay geçiş müracaatı yapılabilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği örgün öğretim programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

plant-celalbayar-universitesi-logo

 1. Yurtdışından yapılacak yatay geçiş müracaatları, yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında değerlendirilecektir.
 2. Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.
 • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
 • ACT (Minimum 21 Puan)
 • Abitur
 • Fransız Bakaloryası
 • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
 • Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
 • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
 1. Müracaat İçin Gerekli Belgeler
 1. Dilekçe (dilekçede başvurulan bölüm ve program belirtilecek)
 2. Not belgesi (Transkript) öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği tüm dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge veya onaylı sureti
 3. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.
 4. ÖSYS yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı.
 5. Öğrencinin ders içerikleri belgesi.

6.Yukarıda sayılan bütün belgeler tamamlanmak kaydıyla, postayla yapılan müracaatlar da işleme alınacaktır.

Müracaatlar son başvuru tarihlerinin mesai bitimine kadar bütün belgeler tamamlanmış olarak Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.

Merkezi yerleştirme ile yatay geçiş ve diğer detaylar için buraya tıklayınız: http://goo.gl/b6Xvu8

Bir yorum bırakın