Celal Bayar Üniversitesi Bahar Yatay Geçiş Başvuruları (2013)

0
2805
Celal Bayar Üniversitesi 2012 – 2013 akademik yılı bahar dönemi yatay geçiş kontejanları ve şartlarını yayınlamıştır.
Kurumlar arası yatay geçiş sadece önlisans için yapılacaktır.
 
Ayrıntılı Bilgi için
 
 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Telefon: 0 236 201 12 34
0 236 201 12 35
0 236 201 12 36
0 236 201 12 37
0 236 201 12 38
0 236 201 12 39

Celal Bayar Üniversitesi YATAY GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş

Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Üniversitemiz yönetmeliklerine uygun olarak 2012-2013 öğretim yılı bahar yarıyılında, Üniversitemize yatay geçiş ile kabul edileceköğrencilerde aranan koşullar ve gerekli belgeler:

A. Başvuru Koşulları

1. Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.

2. Önlisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına ve hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamaz.

3. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

-Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,

-Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az 100 üzerinden 60 veya eşdeğer olması şarttır.

4. İkinci öğretimde öğrenim gören  öğrenciler (hazırlık sınıfı hariç) bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10 girmek suretiyle, kontenjan dahilinde I.öğretim programına yatay geçiş müracaatı yapabilir.

5. Açık ve uzaktan eğitimden örgün eğitim programlarına yatay geçiş müracaatı yapılabilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği örgün öğretim programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

6. Yurtdışından yapılacak yatay geçiş müracaatları, yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

B. Müracaat İçin Gerekli Belgeler

1. Dilekçe (dilekçede başvurulan bölüm ve program belirtilecek)

2. Not belgesi (Transkript) öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği tüm dersleri ve bu

derslerden aldığı notları gösteren belge veya onaylı sureti

3. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.

4. ÖSYS yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı.

5. Öğrencinin ders içerikleri belgesi.

6.Öğrencinin öğrenim gördüğü akademik kurumdaki not sistemi 100 lük sistemden farklı ise;

Transkriptinde başarı ortalamasının 100 lük sistemde kaça tekabül ettiğinin okulunca belirtildiği belge.

7.Yukarıda sayılan bütün belgeler tamamlanmak kaydıyla, postayla yapılan müracaatlar da işleme alınacaktır.

Müracaatlar son başvuru tarihlerinin mesai bitimine kadar bütün belgeler

tamamlanmış olarak Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.

Bir yorum bırakın