Celal Bayar Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları (2013-2014)

0
4343

Celal Bayar Üniversitesi, yatay geçiş duyurusunu yayınlamıştır. Başvurular 9 Eylüle kadar devam edecektir. Tıp fakültesi için son başvuru 14 Temmuz’da alınacak.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler
1. Dilekçe (dilekçede başvurulan bölüm ve program belirtilecek)
2. Not belgesi (Transkript) öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği tüm dersleri ve bu
derslerden aldığı notları gösteren belge veya onaylı sureti
3. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.
4. ÖSYS yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı.
5. Öğrencinin ders içerikleri belgesi.
6.Öğrencinin öğrenim gördüğü akademik kurumdaki not sistemi 100 lük sistemden farklı ise;
Transkriptinde başarı ortalamasının 100 lük sistemde kaça tekabül ettiğinin okulunca
belirtildiği belge.
7.Yukarıda sayılan bütün belgeler tamamlanmak kaydıyla, postayla yapılan müracaatlar da
işleme alınacaktır.
Müracaatlar son başvuru tarihlerinin mesai bitimine kadar bütün belgeler
tamamlanmış olarak Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine/Meslek
Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.

Kontenjan ve diğer bilgiler için: http://www.bayar.edu.tr/ogrenci/yatay_gecis.php

Başvuru Koşulları
1. Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları
arasında yapılır.
2. Önlisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans programlarının ilk iki yarıyılı
ile son iki yarıyılına ve hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamaz.
3. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;
-Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,
-Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının
(gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az 100 üzerinden 60 veya eşdeğer olması
şarttır.
4. İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler (hazırlık sınıfı hariç) bulundukları sınıfın bütün
derslerini vermek ve ilk %10 girmek suretiyle, kontenjan dahilinde I.öğretim programına
yatay geçiş müracaatı yapabilir.
5. Açık ve uzaktan eğitimden örgün eğitim programlarına yatay geçiş müracaatı yapılabilmesi
için öğrencinin genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu
yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği örgün öğretim programının o yılki taban
puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
6. Yurtdışından yapılacak yatay geçiş müracaatları, yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında
değerlendirilecektir.

Bir yorum bırakın