Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Sertifika Programı

0
1919

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesinin işbirliğiyle düzenlenecek CBS Coğrafi Bilgi sistemi Uzmanlığı programıyla özel sektörün bu alandaki ihtiyacı karşılanacak. 

Eğitimlerle, coğrafi bilgi teknolojileri ve yönetim sistemleri konusunda veri yönetimi, stratejisi ve tekniklerine sahip, analitik düşünen, hızlı karar veren ve sorun çözen elemanlar yetiştirilecek. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, CBS operatörü ve uzmanı meslek standartlarını ve yeterliliklerini belirlemek üzere protokol de imzaladı.

Programa, CBS operatörlüğü için tapu kadastro, harita ve kadastro gibi bölümlerden en az ön lisans mezunu olanlar başvurabilecek.

CBS uzmanlığı için de harita, jeofizik, jeoloji, inşaat mühendisliği, şehir planlama, peyzaj mimarlığı, coğrafya bölümlerini bitiren lisans mezunları başvuru yapabilecek.

coğrafya

Bir yorum bırakın