Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (2012)

0
1138

Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi alacaktır. Başvuru için son gün: 29 Kasım 2012

Ayrıntılar:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.25.ve 26., maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, Doçentlik Belgelerinin fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, Doktora Belgelerinin fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, Doktora Belgelerinin fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

D U Y U R U L U R .

Rektörlük:0 322 338 62 85 dahili 104

0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/ 104

0 322 338 60 84, 85 dahili 2304

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Ünvanı

Derecesi

Sayısı

Tıp Fakültesi

Anatomi

Doçent

1

1

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Çocuk Sağ.veHastalıkları (Hematoloji)

Doçent

1

1

Çocuk Hematolojisi Yandaluzmanı olmak

Çocuk Sağ.veHastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak

Çocuk Sağ.veHastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Çocuk Nefrolojisi Yandaluzmanı olmak

Çocuk Sağ.veHastalıkları (Hematoloji)

Profesör

1

1

Çocuk Hematolojisi Yandaluzmanı olmak

Çocuk Sağ.veHastalıkları (Neonatoloji)

Profesör

1

1

Yeni Doğan (Neonatoloji)Yandal uzmanı olmak

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

1

Dermatoskopide deneyimli olmak

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd.Doç.

4

1

Göğüs Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Göz Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Vitreoretinal Cerrahi uygulamalarında deneyimli olmak

Göz Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Prematüre RetinopatisiTanı ve Tedavisinde deneyimli olmak

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

İş Sağlığı alanında tez yapmış olmak

Halk Sağlığı

Yrd.Doç.

4

1

Obezite konusunda çalışmalar yapmış olmak

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

4

1

Romatoloji Yandal Uzmanı olmak

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Endokrinoloji YandalUzmanı olmak

İç Hastalıkları

(Nefroloji)

Profesör

1

1

Nefroloji Yandal Uzmanı olmak

İç Hastalıkları

(Hematoloji)

Profesör

1

1

Hematoloji Yandal Uzmanı olmak

Nöroloji

Profesör

1

1

Tıbbi Biyokimya

Yrd.Doç.

3

1

Tıp Doktoru ve Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Biyoloji dalında doktora yapmış olmak

Üroloji

Profesör

1

1

Üroloji

Yrd.Doç.

3

1

Ziraat Fakültesi

Entomoloji

Profesör

1

1

Entomoloji

Profesör

1

1

Fitopatoloji

Yrd.Doç.

4

1

Tarım Politikası ve Yayım

Profesör

1

1

Tarım İşletmeciliği

Yrd.Doç.

4

1

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Profesör

1

1

Peyzaj Mimarlığı

Yrd.Doç.

3

1

Peyzaj Mimarlığı

Yrd.Doç.

4

1

Tarım Makinaları

Profesör

1

1

Tarım Makinaları

Yrd.Doç.

3

1

Biyolojik malzeme konusunda çalışıyor olmak

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Profesör

1

1

Mikrometeoroloji konusunda doktora yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yrd.Doç.

4

1

Genel Fizik

Doçent

1

1

Katıhal Fiziği

Doçent

1

1

Olasılık Teo.veOlasılık Süreç.

Doçent

1

1

Olasılık Teo.veOlasılık Süreç.

Yrd.Doç.

4

1

Topoloji

Doçent

1

1

Cebirsel Topoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

Prehistorya

Yrd.Doç.

4

1

Prehistorya Lisans programından mezun olmak

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Psikoloji

Doçent

1

1

Zooloji

Profesör

1

1

Biyokimya

Doçent

1

1

Müh. Mimarlık Fakültesi

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

1

Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Doçent olmak

Uygulamalı Jeoloji

Profesör

1

1

Uygulamalı Jeoloji

Profesör

1

1

Bilgisayar Bil.

(Elekt.-Elektronik Bl.)

Doçent

1

1

Elektrik Tesisleri

Yrd.Doç.

4

1

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Endüstri Mühendisliği

Yrd.Doç.

4

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

Geoteknik

Doçent

1

1

Hidrolik

Doçent

1

1

Mekanik

(İnşaat Müh. Böl.)

Doçent

1

1

Mekanik

(İnşaat Müh. Böl.)

Doçent

1

1

Tekstil Makinaları

Doçent

1

1

Tekstil Makinaları

Yrd.Doç.

4

1

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

1

Yazılım

(Bilgisayar Müh.)

Yrd.Doç.

3

1

Maden İşletmesi

Yrd.Doç.

4

1

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili ve Eğitimi

Profesör

1

1

Fransız Dili ve Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Yrd.Doç.

3

1

Resim- İş Eğitimi

Profesör

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Kimya Bilim alanında almış olmak

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

1

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında Doçent olmak

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Özel Eğitim Bölümünde doktora yapmış olmak

Bilgisayar Öğrt.veTeknolojileri

Yrd.Doç.

3

1

İkt.veİdar.Bil.Fak.

Pazarlama

Yrd.Doç.

4

1

Muhasebe

Yrd.Doç.

4

1

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

İktisat Teorisi

Yrd.Doç.

3

1

Ekonometri

Profesör

1

1

Ekonometri

Yrd.Doç.

3

1

İstatistik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

Mali Hukuk

Yrd.Doç.

4

1

İlahiyat Fakültesi

Hadis

Doçent

1

1

Su Ürünleri Fak.

İşleme Teknolojisi

Profesör

1

1

Diş Hekimliği Fak.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd.Doç.

3

1

Hukuk Fakültesi

Milletlerarası Hukuk

Yrd.Doç.

4

1

Teknik BilimlerM.Y.O

Yrd.Doç.

3

1

Adana S.Y.O.

Hemşirelik

Yrd.Doç.

3

1

Adli Tıp doktorası yapmış olmak

Adana S.Y.O.

Hemşirelik

Yrd.Doç.

4

1

Karataş T.İşl.Y.O.

Konaklama İşletmeciliği

Yrd.Doç.

4

1

Sağlık Turizmi konusunda çalışmalar yapmış olmak

Devlet Konservatuvarı

Piyano Anasanat Dalı

Yrd.Doç.

4

1

Yüksek Lisans ve sanatta yeterliliğini PiyanoAnasanat Dalında almış olmak

İletişim Fakültesi

Kültürlerarası İletişim

Yrd.Doç.

4

1

İletişim alanında doktora yapmış olmak

Bir yorum bırakın