Çukurova Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları (2013-2014)

1
3538

Çukurova Üniversitesi, 2013-2014 akademik yılı için yatay geçiş duyurusunu yayınlamıştır.

Başvuru Tarihi ve Yeri
– Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için 26 Temmuz 2013 , diğer Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı için 23 Ağustos 2013 tarihine kadardır.
– Başvurular, Tıp Fakültesi için Tıp Fakültesi Dekanlığına, Diş Hekimliği için Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına, Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu için Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğüne, Adana, Ceyhan, Ceyhan Sağlık Hizmetleri, İmamoğlu,Karaisalı, Kozan, Yumurtalık, Pozantı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları için Yüksekokul Müdürlüklerine
– Eğitim, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler,İletişim Fakültesi, Hukuk, Mühendislik Mimarlık, Su Ürünleri, Ziraat, Adana Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için Çukurova Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sarıçam/ADANA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
ÜNİVERSİTE ADI Başvuru Tarihi  Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
 Başlangıç  Bitiş  Başlangıç  Bitiş  Başlangıç  Bitiş  Başlangıç  Bitiş
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 15.07.2013 23.08.2013 26.08.2013 09.09.2013 10.09.2013 16.09.2013 20.09.2013
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (TIP ve DİŞ HEKİMLİĞİ FAK.) (ADANA) 15.07.2013 26.07.2013 29.07.2013 31.07.2013 31.07.2013 12.08.2013 13.08.2013 15.08.2013 16.08.2013

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarına Yatay Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.

Başvuru Koşulları
1- Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2- Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
3- Üniversitemiz ön lisans ve lisans eş değer diploma programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır. Bu koşulu sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece genel not ortalaması 100 üzerinden 70 olan adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
4- Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.
5- Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya Yabancı Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından Normal veya İkinci Öğretime geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları kurumun İkinci Öğretim ücretini ödemek zorundadırlar.
6- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Ekonometri (İngilizce) bölümleri ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Makine Mühendisliği (İngilizce), Otomotiv Mühendisliği, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümlerine yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, ayrıldıkları kurumdan İngilizce muafiyet sınavını başarmış olmaları veya üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programından muaf olmak kriterleri olan TOEFL (Kalem kağıt) 510, TOEFL kompozisyon (TWE) 3,5, TOEFL (bilgisayar) 130, IBT-64, KPDS 60, ÜDS 60, IELTS 5,5, FCE C puan türlerinden birisine sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler
1- Başvuru dilekçesi
2- Not Belgesi aslı (öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve bu derslerden aldığı notlarını, genel akademik not ortalamasını, kredi saatini ve not değerlendirme sistemini gösteren belge)
3- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.
4- ÖSS veya ÖSYS Sınav Sonuç belgesinin internet çıktısı.

Kontenjanlar:

2013-2014 Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Çukurova Üniversitesinin Önlisans ve Lisans Programları İçin Ayrılan Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları
LİSANS
YOPKODU YOPADI SURE PTR 2.Sınıf 3.sınıf 4.sınıf 5.Sınıf
Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
101910013 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 3 3 3
Eğitim Fakültesi
102910022 Almanca Öğretmenliği 4 DİL-1 3 3
1133229 Almanca Öğretmenliği (İÖ) 4 DİL-1 3 3
102910031 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 2 2
1133176 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS-1 2
102910058 Felsefe Grubu Öğretmenliği 5 TM-3 2 2 2
102910067 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF-2 3 3
1137828 Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 4 MF-2 2
102910076 Fransızca Öğretmenliği 4 DİL-1 3 3
102910085 İngilizce Öğretmenliği 4 DİL-1 4 1 4 1
1133184 İngilizce Öğretmenliği (İÖ) 4 DİL-1 4 1 4 1
102910094 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS-5 2 2
102930044 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS-5 2 2
102910101 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM-3 3 1 3 1
102930053 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM-3 3 1 3 1
102690095 Resim-İş Öğretmenliği 4 Özel Yetenek 2 2
102910119 Sınıf Öğretmenliği 4 TM-2 4 3
1133017 Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 4 TM-2 3
102910128 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS-1 2 2
102910137 Türkçe Öğretmenliği 4 TS-2 2 1 2 1
Fen-Edebiyat Fakültesi
102910613 Arkeoloji 4 TM-3 2 1 2
102910146 Biyoloji 4 MF-2 3 3
102930071 Biyoloji (İÖ) 4 MF-2 3
102910155 Fizik 4 MF-2 3 2 3 2
102910164 İstatistik 4 MF-1 3 1 3 1
102930274 İstatistik (İÖ) 4 MF-1 3 3
102910173 Kimya 4 MF-2 3 2 3 2
102930098 Kimya (İÖ) 4 MF-2 3 2
102910182 Matematik 4 MF-1 3 3
102930105 Matematik (İÖ) 4 MF-1 3 3
102910191 Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS-2 3 1 3 1
102930114 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS-2 3 3
Güzel Sanatlar Fakültesi
102910622 Grafik 4 TM-3 2 1 2 1
102910631 İç Mimarlık 4 MF-4 2 1 2 1
102910649 Seramik 4 TM-3 2 1 2 1
102910658 Tekstil Tasarım 4 TM-1 2 1 2 1
101910481 Hukuk Fakültesi 4 TM-1 3 2 3 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
102910207 Ekonometri 4 TM-1 3 3
102930283 Ekonometri (İÖ) 4 TM-1 3 3
102910588 Ekonometri (İngilizce) 4 TM-1 3 3
102910216 İktisat 4 TM-1 4 4
102930123 İktisat (İÖ) 4 TM-1 4 4
102910597 İktisat (İngilizce) 4 TM-1 2 2
102910225 İşletme 4 TM-1 4 4
102930132 İşletme (İÖ) 4 TM-1 4 4
102910604 İşletme (İngilizce) 4 TM-1 2 2
102910234 Maliye 4 TM-1 3 3
102930256 Maliye (İÖ) 4 TM-1 3 3
102910243 Uluslararası İlişkiler 4 TM-2 2 2
İlahiyat Fakültesi
102910252 İlahiyat 4 YGS-4 3 3
102930308 İlahiyat (İÖ) 4 YGS-4 3
102910049 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4 YGS-4 3 3
İletişim Fakültesi
102910667 İletişim Bilimleri 4 TS-1 3
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
102910701 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 MF-4 3 3
102930326 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 MF-4 3 3
102910279 Çevre Mühendisliği 4 MF-4 3 1 3 1
102930141 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 1 3 1
102910288 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 MF-4 3 3
102930159 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 MF-4 3 3
102910297 Endüstri Mühendisliği 4 MF-4 2 2
102910304 İnşaat Mühendisliği 4 MF-4 3 3
102930168 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 3
102910313 Jeoloji Mühendisliği 4 MF-4 3 3
102930177 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 3
102910322 Maden Mühendisliği 4 MF-4 3 3
102930186 Maden Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 3
102910331 Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 MF-4 3 3
102930195 Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 MF-4 3 3
102910349 Mimarlık 4 MF-4 3 3
102910491 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) 4 MF-4 2 2
102910358 Tekstil Mühendisliği 4 MF-4 3 3
Su Ürünleri Fakültesi
102910473 Su Ürünleri Mühendisliği 4 MF-2 3 1 3 1
101910376 Tıp Fakültesi 6 MF-3 4 4 4 4
Ziraat Fakültesi
102910507 Bahçe Bitkileri 4 MF-2 2 2
102910516 Bitki Koruma 4 MF-2 2 2
102910385 Gıda Mühendisliği 4 MF-4 3 3
102910394 Peyzaj Mimarlığı 4 MF-4 3 3
102910525 Tarım Ekonomisi 4 TM-1 2 2
102910534 Tarım Makineleri 4 MF-4 2 2
102910543 Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 MF-4 2 2
102910552 Tarla Bitkileri 4 MF-3 2 2
102910561 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF-2 2 2
102910579 Zootekni 4 MF-2 2 2
Adana Sağlık Yüksekokulu
102910455 Hemşirelik 4 YGS-2 4 2 4 2
102930292 Hemşirelik (İÖ) 4 YGS-2 3
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
102990011 Antrenörlük Eğitimi 4 Özel Yetenek 3 3
102990029 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 Özel Yetenek 2 2
102910694 Spor Yöneticiliği 4 YGS-5 2 2
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
102910464 Konaklama İşletmeciliği 4 YGS-6 4 2 4 2
102930317 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 YGS-6 4 2
Devlet Konservatuvarı
102990047 Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar 4 Özel Yetenek 2 2
102990056 Opera 4 Özel Yetenek 2 2
102990065 Piyano 4 Özel Yetenek 3 3
102990074 Tiyatro (Oyunculuk) 4 Özel Yetenek 2 2
102990083 Yaylı Çalgılar 4 Özel Yetenek 3 3
ÖN LİSANS
YOPKODU YOPADI YATAY GEÇİŞ KONTENJANI
YURT İÇİ YURT DIŞI
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
Adana Meslek Yüksekokulu
102950127 Bilgisayar Programcılığı 4
102970273 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 4
102950799 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 3
102970034 Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.309) 3
102951091 Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) 3
102950039 Elektrik 2
102970043 Elektrik (İÖ) 2
102951082 Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) 4
102950781 Elektronik Teknolojisi 3
102970758 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 3
102951188 Emlak ve Emlak Yönetimi 2
102950772 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 3
102970749 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 3
102950878 İnşaat Teknolojisi 2
102970837 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2
102950975 Makine 3
102970088 Makine (İÖ) 3
102950984 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2
102970097 Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) 2
102970104 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.310) 2
102950709 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3
102970697 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 3
102950718 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) 2
102950754 Otomotiv Teknolojisi 2
102970722 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2
102951037 Radyo ve Televizyon Programcılığı 2
102970846 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 2
102970767 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.309) 2
102950745 Şarap Üretim Teknolojisi 2
102950684 Tekstil Teknolojisi 3
102970679 Tekstil Teknolojisi (İÖ) 3
102950806 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
102950666 Ağız ve Diş Sağlığı 2
102950136 Anestezi 2
102970643 Anestezi (İÖ) 2
102951204 Fizyoterapi 2
102950163 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2
102970652 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2
102950851 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2
102970785 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 2
102950842 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2
102970776 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
102951001 Elektrik 2
102970873 Elektrik (İÖ) 2
102951019 Elektronik Teknolojisi 2
102951046 Makine 2
102950993 Tekstil Teknolojisi 2
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
102950251 Bilgisayar Programcılığı 2
102970361 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2
102950948 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 3
102970819 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 3
102950206 Elektrik 2
102970307 Elektrik (İÖ) 2
102950763 İnşaat Teknolojisi 2
102970731 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2
102950727 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3
102970704 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 3
102950233 Pazarlama 3
102970334 Pazarlama (İÖ) 3
102950869 Tarım Makineleri 2
102970794 Tarım Makineleri (İÖ) 2
Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
102950824 Diş Protez Teknolojisi 2
102950966 İlk ve Acil Yardım 2
102950939 Yaşlı Bakımı 2
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
102951197 Su Ürünleri 2
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
102950921 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2
102950348 Bilgisayar Programcılığı 2
102950296 Harita ve Kadastro 2
102950303 İş Sağlığı ve Güvenliği 2
102950312 Makine 2
102950321 Seracılık 2
102950903 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2
Kozan Meslek Yüksekokulu
102951107 Bahçe Tarımı 2
102950693 Bankacılık ve Sigortacılık 2
102970688 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2
102950436 Bilgisayar Programcılığı 2
102970431 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2
102950957 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2
102970828 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2
102950393 Mobilya ve Dekorasyon 2
102950736 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2
102970713 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2
102950418 Tohumculuk 2
102950427 Yerel Yönetimler 2
Pozantı Meslek Yüksekokulu
102950887 Bahçe Tarımı 2
102951073 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2
102950896 Organik Tarım 2
102951064 Turizm ve Otel İşletmeciliği 2
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
102951125 Organik Tarım 2
102951116 Su Altı Teknolojisi 2
102950454 Su Ürünleri 2
102950463 Turizm ve Otel İşletmeciliği 2

1 YORUM

Bir yorum bırakın