Cuma Namazı İzni Genelgesi Yayımlandı

0
1525

Cuma günlerinde memurlara namaz izni verilmesini barındıran genelge 8 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Genelgeyle Cuma namazı saatinin mesai saatine denk gelmesi halinde, memura izin verilecek ancak bu izin mesaiye eklenecek. Böylece mesai kaybı olmayacak.

Konu : Cuma İzni
GENELGE

2016/1

Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alman dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak; Cuma Namazı saatinin mesai saatine denk gelmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verilir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ahmet DAVUTOGLU
Başbakan

Bir yorum bırakın