Cumhuriyet Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları

0
2489

2012 – 2013 akademik yılı Cumhuriyet Üniversitesi yatay geçiş başvuruları başladı, başvuru için son tarih: 24 Ağustos 2012‘dir. Tıp fakültesi yatay geçiş için son tarih ise: 17 Ağustos 2012.

Bütün başvurular belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul  Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

[ad]

Cumhuriyet Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

1-Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten başvuru dilekçesi; 

2-Not durumu belgesi (Transkript),    başvuran  öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği

bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge; (fotokopi veya suret kabul

edilmez.)

3-Disiplin cezası almadığına ilişkin belge;

4-Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait  ÖSYS yerleştirme belgesinin onaylı fotokopisi;

5-Ders içeriklerinin tasdikli örneği;

6- Yurt dışından yapılacak başvurularda;

a-  Öğrencinin ÖSYM  sınavına girdiği  yıla ait ÖSYS sonuç belgesinin onaylı fotokopisi veya

denklik fotokopisi, disiplin cezası alıp almadığına dair belge;

b- Not durum belgesinin orijinalinin kendi okulları tarafından kapalı zarf içinde mühürlenmiş

olarak başvuru esnasında teslim edilmesi, açık zarfla gelen başvuruların kabul edilmeyeceği;

c- Ders planları ve içeriklerinin Türkçeye çevrilmiş suretleri;

d- Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten başvuru dilekçesi;

 

 Kontenjanlar ve başvuru koşulları için buraya tıklayınız.

 

Bir yorum bırakın