Danıştay Kararı: ÖSYM, 2015 YGS ve LYS Sorularını Yayınlayacak Mı ?

0
1591

Danıştay 8. Dairesi, Ankara Barosu tarafından açılan davayı sonuca bağladı. Bu davaya göre ÖSYM’in üniversite sınavı sorularının sadece %20’sini açıklama kararının yürütmesi durduruldu. Danıştay, söz konusu kararın açıkça hukuka aykırı olduğuna ve uygulanması durumunda telafisi güç veya olanaksız zararlara neden olabileceğini belirtti.

Bu karara göre 2015 yılı ÖSYS sınavlarının ardından YGS ve LYS için soruların tamamının ÖSYM tarafından yayınlanmasını bekliyoruz.

ÖSYM, Hak Arama Özgürlüğünü, Adil Yargılanma ve Mahkeme Başvuru Hakkını ihlal ediyor:

ösym logoDavayı esastan görüşmeye başlayan Danıştay 8. Dairesi, ÖSYM kararının uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan ve hukuk devletinin vazgeçilmez ilkelerinden olan ‘hak arama özgürlüğü’, ‘adil yargılanma hakkı’ ve ‘mahkemeye başvuru hakkını’ doğrudan veya dolaylı olarak ihlal ettiği sonucuna vardı. Danıştay 8. Dairesi, söz konusu kararın açıkça hukuka aykırı olduğuna ve uygulanması durumunda telafisi güç veya olanaksız zararlara neden olabileceğine hükmetti. Danıştay 8. Dairesi, ÖSYM kararının yürütmesini oy çokluğuyla durdurdu.

Bir yorum bırakın