Dershane Öğretmenleri Nasıl ve Hangi Koşullara Göre Atanacak ?

0
1711

MEB’in dershaneleri kapatma yasa tasarısına göre dershane öğretmenlerinin MEB’e bağlı okullara atanmasına ilişkin kriterler de görüşülmekte. Şimdilik taslak halinde olan görüşmeye göre dershane öğretmenlerini, atanma yolunda aşağıdaki süreç bekliyor.

Hangi dershane öğretmenleri atanabilecek ?

  • Dershane öğretmenlerinin MEB’de kadroya alınabilmesi için dershanelerde 1 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla en az 6 yıl sigortalı çalışmış olmak şartı aranacak. Eğer MEB tasarısı yasalaşırsa sigortasız çalışan dershane öğretmenleri atanamayacak.
  • Dershanelerde 50 bine yakın öğretmen görev yapıyor. Dershanede çalışan öğretmenlerin ancak yarısı bu şartları taşıyor.

İşte o madde;

Fizik öğretmenliği“5580 sayılı Kanuna eklenen ek madde ile, maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri işyerlerinde öğretmen olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu işyerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartlan taşıyanlar 1 Temmuz 2015-1 Ağustos 2015 tarihleri arasında başvurmaları halinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanması öngörülmektedir.”

 

Bir yorum bırakın