Dershanelerin Kapatılmasına İlişkin Tasarı Mecliste

0
1093

29 maddeden oluşan ‘Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ TBMM’ye gönderildi. Tasarıda dershanelerin kapatılması ve dönüştürülmesine ilişkin maddeler var. Tasarının yasalaşması halinde 1 Eylül 2015 tarihine kadar dershaneler özel eğitime devam edebilecek.

Tasarının bir bölümü:

“Özel dershanelerin faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine kadar sürdürebilmesi ve bunlardan özel okula veya başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyenlerin desteklenmesi, öğrenci etüt eğitim merkezlerinin ise 12 yaş ve altındakilere yönelik olması

Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, dönüşüm programına dahil dershaneler lehine bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilmesi ve mülkiyeti hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binalarının kiraya verilebilmesi

Bu kurumlarda çalışmakta olan öğretmenlerin bakanlıkta istihdam edilebilmesi, dönüşüm kapsamındaki kurumlarda ve diğer özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için eğitim öğretim desteğinde bulunulması

bulgaristandaki türk öğrencler

Her ne ad altında olursa olsun tüm eğitim ve öğretim hizmeti sunanların bakanlığın izin ve denetimine tabi kılınması

Grup başkan kadrolarının daire başkanlığına dönüştürülmesi, uzmanlaşma, etkinlik ve iş bölümünün sağlanması amacıyla İl Milli Eğitim müdürlükleri bünyesindeki Eğitim Denetmenleri Başkanlıkları’nın, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’nın taşra birimlerine dönüştürülmesi ve Bakanlık Denetçileri ile İl Eğitim Denetmenleri’nin ‘Eğitim Denetmeni’ unvanı altında birleştirilmesi, öğretim üyelerine verilebilecek disiplin cezalarının kanunda açıkça belirlenmesi, öngörülmektedir.”

Bir yorum bırakın