Devamsızlık yapan öğrencilerin aileleri haberdar edilecek

0
919

MEB, devamsızlık sorununa el attı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazıda devamsızlık yapan öğrencilerle ilgili tedbir alınması istendi ve bundan il, ilçe ve okul yöneticilerinin sorumlu olduğu belirtildi.

Devamsızlık yapan öğrencinin ailesine haber verilecek

Devamsızlık yapan öğrencinin durumunun posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla ailesine bildirilmesi ve varsa özür belgesinin aileden istenmesi gerektiği hatırlatıldı.

“Bu nedenle öğrenci velilerinden 30 günlük devamsızlık süresinin, devamsızlığın 5’inci, 15’inci ve 25’inci günlerinde; 60 günlük devamsızlık süresinde ise 40’ıncı ve 55’inci günlerinde tebligat yapılarak öğrencinin okula devamının sağlanması istenecek” denildi.

Derse geç kalan öğrenciler de devamsız

“Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlı. Ancak her 5 defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır” hükmünü de hatırlatılarak, öğrencilerin bilgilendirilmesi ve velilerle sık sık iletişim kurarak uyarılması talimatı verildi. Ayrıca velilere gönderilecek tebligatların zamanında yapılması ve mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Yönetmelikte yer alan Geç Gelme ve Ders saati maddesi

MADDE 35

(1) Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu
sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
(2) Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler
kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur.

 

Bir yorum bırakın