Doçentlik sözlü sınavı için dönem bekleme şartı kaldırıldı

0
1547

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), eski adaylar için doçentlik sınavına girme şartını esnetti.

6 Ekim’de yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavdan başarısız çıkan adaylara, sözlü sınava en erken iki dönem, yine başarısızlık durumunda ise en erken dört dönem sonra yeniden başvurabilme şartı getirilmişti. Bu durum, mevcut adaylar için aralık ayında yapılacak sözlü sınava başvuramamaları anlamına geliyordu.

DÖNEM BEKLEME YOK

Kazanılmış hak kaybı yarattığı ve Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde eleştiriler alan bu hüküm, dün yayımlanan “Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile düzeltildi.Böylece eser incelemesinde başarılı bulunsa da sözlü sınavda başarısız adaylar, dönem beklemeksizin sınava girme hakkını kazandılar. Buna göre, eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen birinci, ikinci veya üçüncü sözlü sınavda başarısız sayılan aday, izleyen ikinci sınav döneminde sözlü sınav için yeniden başvurabilecek.

Bir yorum bırakın