Doğuş Üniversitesi Kayıt Tarihleri (2012)

0
1456

Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler için Doğuş Üniversitesi kayıtları 03 -07 Eylül 2012 tarihlerinde yapılacaktır.
Kayıt yeri: Doğuş Üniversitesi Öğrenci İşleri F Blok, Acıbadem Zeamet Sok. No:21 34722 Kadıköy / İSTANBUL. Kayıt için gerekli belgeler yazının devamında yer almaktadır.

[ad]

Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

LYS Sonuç Belgesi : İnternet üzerinden alınacaktır.
Lise Diploması : Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı. (Yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin aslı.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
Fotoğraf : 6 adet fotoğraf. (Arkalarına iz bırakmadan ad, soyad ve kazandığınız programı yazınız.)
İkâmetgâh Belgesi: Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak adres bilgilerini gösterir belge veya adres ve iletişim bilgileri beyanı.
Askerlik Belgesi : 1990 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmus olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden alınmış “Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge”
Dönem Öğrenim Ücreti Dekont Sureti
Öğrenim ücreti miktarları için tıklayınız!
Taahhütname (Kayıt esnasında verilecektir.)
Öğrenci Bilgi Formu : Öğrenci Bilgi Formu, online olarak http://form.dogus.edu.tr/ogrenci-kayit-giris.aspx adresinden veya kayıt esnasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden temin edilerek, bilgi girişi yapılmış ve imzalanmış olarak kayıt görevlisine verilecektir.

Önemli Not:

Adayların, kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak haklı ve geçerli mazereti olan ve mazeretini belgelendirerek kanıtlayanlar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilir. Posta ile kayıt yapılmaz.
Kayıt için aslı istenilen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
Eksik belgelerle kayıt yapılmaz.
Belirtilen tarihler arasında kayıt için başvuruda bulunmayanlar, bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

Bir yorum bırakın