Dumlupınar Üniversitesi Kayıt Tarihleri (2012)

6
2570

Dumlupınar Üniversitesi yeni öğrenci kayıtları 04 – 07 Eylül 2012 tarihlerinde yapılacaktır. Kayıt için önemli notlar ve gerekli belgeler yazının devamındadır, kayıt yeri ise en alttaki dosyada yer almaktadır.

[ad]

Dumlupınar Üniversitesi KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
a) “2012 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yerleşmiş olduğunuz Bölüm / Programın karşısında yazan “Özel Koşul ve Açıklamaları” mutlaka tekrar inceleyiniz.
b) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
c) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
ç) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
Dumlupınar Üniversitesi KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin
adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
ç) Nüfus cüzdanının okunaklı fotokopisi
d) Sağlık raporu ( Sadece Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt yaptıracak öğrenciler için gereklidir. Tam teşekküllü resmi Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden alınacak Heyet Raporu geçerlidir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt yaptıracak adayların alacakları Heyet Raporunda “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine kayıt
yaptırmasında sağlık açısından sakınca bulunmamaktadır” ibaresinin yer alması gerekmektedir.
e) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu *)
f) Askerlikle ilgili belge istenmemektedir. ÖSYS ile Üniversitemiz Bölüm veya Programlarına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, ilgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Kayıt Yerleri ve Telefon Numaraları için buraya tıklayınız.

6 YORUMLAR

Bir yorum bırakın