Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları 2015-2016

2
4564

Dumlupınar Üniversitesi, 2015-2016 yatay geçiş duyurusunu yayınlamıştır.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Üniversitemize 2015– 2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak şartlar, gerekli belgeler ve müracaat merkezleri aşağıda belirtilmiştir.

Kontenjanlar için tıklayınız.

dumlupınar üniversitesi

A – ŞARTLAR

1- Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılığı tablosuna göre)

3- a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,

b) İkinci maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci maddeye göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

4- Özel durumlar, Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin “Özel Durumlar” ile ilgili 24. Maddesi kapsamında değerlendirilir.

5- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

6- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğretim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

B – GEREKLİ BELGELER

1- Müracaatlar başvuru formu  ile yapılır. (Tıp Fakültesine başvurular başvuru formu ile şahsen yapılır)

2- Not belgesi (transkript). Başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı (sureti kabul edilmez) ile ayrılacağı kurumda görmüş olduğu ve başardığı bu derslere ait ders müfredatları (içerik).

3-  Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait onaylı ÖSYS Sonuç Belgesi.

4- Normal öğretime yatay geçiş yapacak ikinci öğretim öğrencileri için, bulundukları sınıfın bütün derslerini vererek ilk %10’a girdiklerini gösteren belge.(Öğrencilerin bu belgeyi alabilmeleri için bir öğretim yılı ( iki yarıyıl) öğrenim görmeleri gereklidir.)

5- Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin Transkriptleri (not belgesi) ve ders müfredatı yabancı dilde olanların ilgili evraklarının Türkçe çevirilerini de getirmeleri gerekmektedir.

6– Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin öğrenim gördükleri Üniversite için tanınırlık belgesi.

 

C – KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

08 Temmuz 2015 İlgili birimlere yatay geçiş müracaatı başlangıç tarihi
07  Ağustos 2015 İlgili birimlere yatay geçiş müracaatının son günü
17 Ağustos 2015 Başvuruların Değerlendirilmesi ve sonuçlarının Rektörlük Makamına bildirilmesi
21 Ağustos 2015 Asil ve yedek adayların Üniversitemiz web sayfasında ilanı
02-04 Eylül 2015 Asil adayların kayıtları ve eksik kontenjanların Rektörlük Makamına bildirilmesi.
08 Eylül 2015 Yedek kontenjanların İlanı.
9-11 Eylül 2015 Yedek adayların kayıtları.

 

Bütün müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak 07 Ağustos 2015 tarihine kadar Fakülte Dekanlıklarına/ Yüksekokul Müdürlüklerine/ Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır. Tarihi geçen ve eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

2 YORUMLAR

Bir yorum bırakın