Dumlupınar Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları 2015-2016

0
2891

Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans başvuru duyurusunu yayınlamıştır. Diğer duyurular için üniversitenin enstitü sayfalarını ziyaret etmenizi öneririz.

MÜRACAAT TARİHİ VE YERİ

Adayların 24 Ağustos 2015 – 31 Ağustos 2015 tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Evliya Çelebi Yerleşkesi, Mühendislik Fakültesi Ek Binası KÜTAHYA adresine
başvuru yapmaları gereklidir.

Mektupla başvurular işleme konmayacaktır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Müracaat formu ve Özgeçmiş formu (Enstitüden alınacaktır.)
2- Lisans diploması aslı veya resmi onaylı sureti, öğrenimini yurtdışında tamamlayanlar içinde Lisans diploma denklik
belgesi olmalıdır.
3- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi aslı veya resmi onaylı sureti. ALES
Sayısal puanı en az 55 olmalıdır. ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Record
Examination (GRE) ya da Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavında en az ALES sınavına eşdeğer bir
puan almış olmalıdır
4- Adaylar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (İngilizce, Fransızca veya Almanca) sonuç belgesi aslı,
Bilgisayar Çıktısı veya resmi onaylı sureti veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS, TOFEL v.b.) bir
sınavın sonuç belgesi aslı, Bilgisayar Çıktısı (Enstitüde onaylatılacak) resmi onaylı sureti olmalıdır. Belgesi olmayan
adayların yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.
5- Adaylar Lisans Not Durum Belgesinin aslı veya resmi onaylı sureti (Mezun olduğu Üniversiteden genel not
ortalamasının yüzlük sistem karşılığını getireceklerdir.
6- T.C. Kimlik Nolu Kimlik cüzdanı arkalı önlü onaylı fotokopisi.
7- 3 adet vesikalık fotoğraf

ADAYLARIN VE YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN DOKTORA VE TEZLİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMLARI BİLİM-MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ

Bilim-Mülakat Sınavı 03 Eylül 2015
Perşembe
Saat 14.00
Mülakat Yeri: Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.
İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Sınavı Simav Teknoloji Fakültesinde yapılacaktır.

KÜTAHYA / SİMAVBAŞVURU ADRESİ:
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Evliya Çelebi Yerleşkesi, Mühendislik Fakültesi Ek Binası KÜTAHYA
Tel: 0-274-2652031 / 4354-4361 Fax: 0-274-2652060

Detaylar için tıklayınız.

Bir yorum bırakın