Düzce Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları (2013-2014)

1
2420

Düzce Üniversitesi, yatay geçiş başvuru bilgilerini yayınlamıştır.

Başvuru Yeri :

Kurumlar arası yatay geçiş yapmak istenilen birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne

Başvuru Tarihleri :

01 Ağustos – 14 Ağustos 2013 (Tıp Fakültesi Hariç)

Tıp Fakültesi : 22 Temmuz – 26 Temmuz 2013

Başvuru Evrakları :

1-) Dilekçe

2-) Transkript (onaylı)

3-) Ders İçerikleri (onaylı)

4-) Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge5-) Gerekli ise; merkezi sınav sonuç belgesi, hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge, ilk  yüzde ona girdiğine daire belge vb.

Lisans Kontenjanları:

YOPKODU YOPADI SURE PTR 2.Sınıf 3.sınıf 4.sınıf 5.Sınıf
Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
103230409 Sınıf Öğretmenliği 4 TM-2 3
Fen-Edebiyat Fakültesi
103310282 Biyoloji 4 MF-2 2 2
103310167 Kimya 4 MF-2 2 2
103310149 Matematik 4 MF-1 3 3
103310122 Matematik (İÖ) 4 MF-1 3 3
103330038 Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS-2 2
103310219 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS-2 2
İşletme Fakültesi
103330065 İşletme 4 TM-1 3 3
103310201 İşletme (İÖ) 4 TM-1 3 3
Mühendislik Fakültesi
103330047 Bilgisayar Mühendisliği 4 MF-4 2 1 2 1
103310176 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 2 1 2 1
103330011 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF-4 2 1 2 1
103310185 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 2 1 2 1
103330029 Endüstri Mühendisliği 4 MF-4 2 2
103310131 Makine Mühendisliği 4 MF-4 2
103310291 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 2
Orman Fakültesi
103330135 Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 MF-4 3 3
103310016 Orman Mühendisliği 4 MF-4 3
103310025 Peyzaj Mimarlığı 4 MF-4 2
Teknoloji Fakültesi
103310034 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF-4 2
103310228 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 2
103330083 İmalat Mühendisliği 4 MF-4 2
103310246 İmalat Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 2
103330108 İnşaat Mühendisliği 4 MF-4 2
103310264 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 2
103330126 Tıp Fakültesi 6 MF-3 3 3 3 3
Sağlık Yüksekokulu
103310097 Hemşirelik 4 YGS-2 3 3
103310104 Sosyal Hizmet 4 YGS-5 3 3
103310158 Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 YGS-6 4 4
103310113 Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. (İÖ) 4 YGS-6 4 4

 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları:

1-) Başvuran öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm/programda bitirmiş olduğu dönemlere  ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,00 olması gerekir.

2-) 1. maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istenilen diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran öğrencilerin başvuruları, sadece başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kontenjan olması halinde değerlendirilir.

3) Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarı yılına yatay geçiş yapılamaz.

4) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilinir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

5) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık ve uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

6) Birinci veya ikinci diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.

7) Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfı okumuş veya muaf olmak; hazırlık sınıfı okumayanların Düzce Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış ve başvuru sırasında belgelememiş olmak gerekir.

8) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

9) Aynı birimin sadece bir örgün öğretim programına, varsa bununla birlikte ikinci öğretim programına da başvuru yapılabilir.

10) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki (ön lisans veya lisans diploma programları) eşdeğer diploma programları (isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları) arasında yapılabilir.

11) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Kurumlar arası yatay geçişler ve bunlara ilişkin işlem ve hükümler “Düzce Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesi” kapsamında yapılır.

 

1 YORUM

Bir yorum bırakın