Ege Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları (2013-2014)

2
6324

Ege Üniversitesi, 2013-2014 akademik yılı için yatay geçiş duyurusunu yapmıştır. Tarih kontenjan ve gerekli belgeler aşağıda yer almaktadır.

  • Başvuru Başlangıç-Bitiş Tarihi       : 22 Temmuz – 02 Ağustos 2013
  • Yabancı Dil Sınavı                           : 06 Ağustos 2013/ saat 09:30 Sözlü sınav saat 14:30
  • Asil Kesin Kayıt Tarihi                   : 26-27-28 Ağustos 2013
  • Yedek Kesin Kayıt Tarihi               : 02 – 03 Eylül 2013

Başvurular, Yatay Geçiş İşlemleri Takvimine göre ilan edilen tarihlerde www.oidb.ege.edu.tr sayfasındaki başvuru formu internet üzerinden doldurulduktan sonra gerekli belgeler tamamlanmış olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. Başvurular Şahsen veya Noter Tasdikli Vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla yapılacak olup, posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru evrakları sonradan talep edilmesi halinde iade edilmeyecektir.

>>> Başvuru Sayfası <<<

Kontenjanlar:

YOPKODU YOPADI SURE PTR 2.Sınıf 3.sınıf 4.sınıf 5.Sınıf
Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
103330056 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 4 4 4
103410015 Eczacılık Fakültesi 5 MF-3 4 4
Edebiyat Fakültesi
103410014 Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL-1 3 3
103410033 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 DİL-1 3 3
103410042 Coğrafya 4 TS-1 3 3
103410069 Felsefe 4 TM-3 3 3
103410078 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL-1 3 3
103410087 Klasik Arkeoloji 4 TM-3 2 2
1176427 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) 4 DİL-1 2
103410721 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4 DİL-1 2 2 2
103410739 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 TM-3 2 2 3
103410757 Psikoloji 4 TM-3 3 2
103410096 Sanat Tarihi 4 TS-2 4 1 3
103410103 Sosyoloji 4 TM-3 3 3
103410112 Tarih 4 TS-2 3 3
103410121 Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS-2 3 3
103410139 Eğitim Fakültesi
103410148 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 3 3
103410775 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF-2 2 2
103410157 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS-5 3 3
103410166 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM-3 3 3
103410175 Sınıf Öğretmenliği 4 TM-2 3 3
103410615 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS-1 3 3
103410784 Türkçe Öğretmenliği 4 TS-2 2 2
Fen Fakültesi
103410184 Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 MF-1 6 6
103410193 Biyokimya 4 MF-3 3 3
103410209 Biyoloji 4 MF-2 6 1 6 1
103430028 Biyoloji (İÖ) 4 MF-2 6 1 6 1
103410218 Fizik 4 MF-2 7 4 7 4
103430037 Fizik (İÖ) 4 MF-2 7 4 7 4
103410227 İstatistik 4 MF-1 3 3
103430046 İstatistik (İÖ) 4 MF-1 3 3
103410236 Kimya 4 MF-2 4 4
103430055 Kimya (İÖ) 4 MF-2 4 4
103410245 Matematik 4 MF-1 4 6 1
103430064 Matematik (İÖ) 4 MF-1 4 6 1
Hemşirelik Fakültesi
103410793 Hemşirelik 4 MF-3 4
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
103410254 İktisat 4 TM-1 4 4
103430073 İktisat (İÖ) 4 TM-1 4 4
103410263 İşletme 4 TM-1 3 3
103430082 İşletme (İÖ) 4 TM-1 3 3
103410272 Uluslararası İlişkiler 4 TM-2 3 3
103430091 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM-2 3 3
İletişim Fakültesi
103410306 Gazetecilik 4 TS-1 3 3
103430125 Gazetecilik (İÖ) 4 TS-1 3 3
103410315 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 TS-1 3 3
103430134 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 TS-1 3 3
103410324 Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS-1 3 3
103430143 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 TS-1 3 3
103410624 Reklamcılık 4 TS-1 3 3
Mühendislik Fakültesi
103410333 Bilgisayar Mühendisliği 4 MF-4 4 4
103410342 Biyomühendislik 4 MF-4 3 3
103410351 Deri Mühendisliği 4 MF-4 3 3
103410369 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF-4 3 3
103410378 Gıda Mühendisliği 4 MF-4 4 4
103410387 İnşaat Mühendisliği 4 MF-4 3 3
103410396 Kimya Mühendisliği (İngilizce) 4 MF-4 4 2 4 2
103410403 Makine Mühendisliği 4 MF-4 5 3
103410412 Tekstil Mühendisliği 4 MF-4 4 1 4 1
Su Ürünleri Fakültesi
103410606 Su Ürünleri Mühendisliği 4 MF-2 6 6
1173116 Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) 4 MF-2 6
103410457 Tıp Fakültesi 6 MF-3 4 4 4 4
Ziraat Fakültesi
103410633 Bahçe Bitkileri 4 MF-2 2 1 2 1
103410642 Bitki Koruma 4 MF-2 2 2
103410466 Peyzaj Mimarlığı 4 MF-4 3 3
103410651 Süt Teknolojisi 4 MF-2 4 2
103410669 Tarım Ekonomisi 4 TM-1 2 2
103410678 Tarım Makineleri 4 MF-4 2 2
103410687 Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 MF-4 2 2
103410696 Tarla Bitkileri 4 MF-3 3 1 2
103410703 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF-2 3 3
103410712 Zootekni 4 MF-2 2 2
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu
103410766 Beslenme ve Diyetetik 4 YGS-2 2 2
103410527 Ebelik 4 YGS-2 3 3
1171619 Hemşirelik 4 YGS-2 3
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
103410563 Konaklama İşletmeciliği 4 YGS-6 4 4
103430152 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 YGS-6 3
103410572 Seyahat İşletmeciliği 4 YGS-6 2 3
103410581 Turizm Rehberliği 4 DİL-1 3 4
1171252 Hemşirelik Yüksekokulu 4 YGS-2 4
İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu
1171346 Hemşirelik 4 YGS-2 3

 C-YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1-  Başvuru formu (Link tıklanacak ve açılan form doldurularak formun bir örneği başvuran tarafından alınacaktır)

—Yukarıdaki linkten başvuru formunun aktifleştrilmesini bekleyin. —

2- Not Durum Belgesi   (Transkript):   Başvuran  öğrencinin,   ayrılacağı   kurumdan   alacağı,  izlediği  bütün dersleri ve  bu  derslerden  aldığı notları   gösteren resmi  belge;

 3- ÖSYS yerleştirme puanı ve türünü gösterir sonuç belgesinin onaylı örneği;

 4- Kurumlarında uygulanmakta olan öğretim planının ve ders içeriklerinin tasdikli örneği;

 5- Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi bulunan programlar için hazırlık sınıfından başarılı / muaf olduğuna ilişkin belge veya yabancı dil başarı belgesi (*);

6- Disiplin  cezası  almadığına  ilişkin  belge; (Kurumiçi yatay geçiş başvurularında “uyarma” cezasından ağır bir ceza almamış olmak şartı aranmaktadır)

      7- İkinci öğretimden örgün öğretime başvuran öğrenciler için %10’a girdiğine ilişkin belge;

      8- Kurumiçi başvurularda, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten merkezi sınava girdiği yılda aldığı puanını gösterir YGS,LYS sonuç belge ;

 9-  Yurtdışından yapılan   başvurularda,   adayın   ayrılacağı   Üniversite – Fakültesini  tanıtan doküman teslim etmeleri gerekmektedir.

10- Yurtdışından yapılan başvurularda, Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş koşulları 5. maddesinde belirtilen sonuç belgesi.

11- Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler için ilişik kesilme nedenini gösteren belge.

 Yukarıda belirtilen belgeler, öğrencilerin okumakta oldukları Üniversiteleri tarafından onaylanmış ve iki nüsha olarak kabul edilecektir.

– Başvuru sırasında alınan belgeler daha sonra iade edilmeyecektir.

– Birden fazla programa başvuru yapacak öğrenciler, başvuru yapacakları her program için Başvuru Formu dolduracaklar ve her başvuru için yukarıda belirtilen gerekli belgeleri ayrıca hazırlayacaklardır.

(*)İngilizce için TOEFL, ELTS ve Cambridge FCE sınavlarından; TOEFL sınavınınPBT tipinden en az 500CBT tipinden en az 173IBT tipinden en az 69ELTSsınavından en az 6.00 ve Cambridge FCE sınavından en az B almış olması gerekir. Almanca okutulan bölümlerde, Almanca’dan muaf olmak isteyenlerin belgeleri Yabancı Diller Bölümü’nce ayrıca değerlendirilir. Hazırlık Sınıfında öğrenim görmeyenlerin/ görerek başarılı olamayanların/muaf olamayanların veya yukarıdaki belgelere sahip olmayanların Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü Başkanlığınca yapılacak olan “Yabancı Dil Muafiyet Sınavı”na girerek 100 üzerinden 70 not alarak başarılı olmaları gerekir. Eğitimini İngilizce olarak yürüten Kimya Mühendisliği Bölümü’ne başvuru yapan öğrencilerin öğrenim gördükleri Üniversitelerin Kimya Mühendisliği Bölümü’nün Türkçe eğitim veriyor olması durumunda, öğrenim gördükleri Üniversitelerde İngilizce Hazırlık Sınıfından başarılı ya da muaf olsalar dahi Ege Üniversitesi Rektörlüğü Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılacak İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girip başarılı olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2 YORUMLAR

Bir yorum bırakın