Ekonomik Nedenlerle Kayıt Dondurma Artık Mümkün

1
2209

Kayıt dondurma bildiğiniz gibi bir öğrencinin önemli bir nedenle (hastalık, aileden birinin kaybedilmesi vb.) öğrenimine okulunu teknik olarak uzatmadan 1 yıl süreyle ara vermesidir. Bu süreçte öğrencinin dönem ücretini ödeyememesi bir kayıt dondurma gerekçesi sayılmıyordu.

Başkent Üniversitesinden bir öğrenci  “ekonomik nedenlerle ücretsiz olarak kayıt dondurmak” için üniversite yönetimine başvurdu fakat yönetim “öğrenim ücretini ödeyememesinin kayıt dondurma nedeni olarak kabul edilemeyeceği” gerekçesini göstererek bu isteği kabul etmedi. Bunun üzerine açılan dava Danıştay’a kadar gitti, Danıştay ekonomik gerekçelere bağlı olarak kayıt dondurma işleminin yapılabileceğini belirterek üniversitenin kararını bozdu.

Bu olay genel olarak ekonomik nedenle kayıt dondurmak isteyen öğrenciler için örnek teşkil edecektir. Danıştay’ın bu kararına bakarak ekonomik sorunlar nedeniyle kayıt dondurmanın artık mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

paralar

1 YORUM

Bir yorum bırakın