Emeklilere 2 Maaş İkramiye İçin Kanun Teklifi

0
1114

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, emeklilere yılda 2 kez (ocak ve temmuz) ikramiye verilmesi için kanun teklifinde bulundu. İlgili telif aşağıda yer almaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sosyal Sigortalar ye Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Saygılarımızla arz ederiz.
Aylin NAZLIAKA
Ankara Milletvekili
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 8- Bu Kanuna veya 506, 1479, 5434, 2925 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre aylık almakta olan kişilere veya bunların hak sahiplerine her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere, yılda iki defa almakta oldukları aylık tutarında ikramiye ödenir.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
GENEL GEREKÇE

Kamuda, özel sektörde ya da kendi işinde çalışarak uzun yıllar hizmet veren, çalıştıklan dönem boyunca ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, emeklilerimizin, emeklilik haklarını en iyi şekilde kullanabilmeleri devletin önde gelen görevleri arasındadır.
Emeklilik sonrasında gelirlerinde yüzde 40 varan kayıp yaşayan emeklilerimiz, sağlık ve diğer giderler nedeniylede harcamalarında da büyük oranda artış meydana gelmektedir. Emeklilerimiz bir taraftan gelir kaybına uğrarken diğer taraftan da artan giderlerle karşı karşıyadır. Emeklilerimiz yıllardır verdikleri hizmetin karşılığı olarak rahat içinde yaşamaları gereken bu dönem maddi sorunlarla ve buna bağlı sıkıntılarla geçirmektedir. Hatta yaşamını idame ettiremeyen yüz binlerce emeklimiz yeniden çalışmak zorunda kalmaktadır.
Emeklilerimizin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi temel ihtiyaçlarını, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarım rahatlıkla karşılayabilecekleri yaşam standardı ve gelir düzeyine sahip olmalarım sağlamak devletin önde gelen görevlerinden biridir.
2012 Ekim ayı itibariyle ülkemizde SSK emeklisi 5 milyon 985 bin, Bağ-Kur emeklisi sayısı 2 milyon 442 bin, Emekli Sandığı emeklisi 1 milyon 880 bin kişidir. Emeklilerimiz 10 milyon 307 bin kişilik büyük bir grubu oluşturmaktadır.
TÜİK verilerine göre ülkemizde yüzde 20lik gruplarda, en yüksek gelire sahip son gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay yüzde 46,7 iken, en düşük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay yüzde 5,8′dir. Bu rakamlar Türkiye’deki gelir dağılımındaki dengesizliğe ve yoksulluğa ilişkin önemli bir göstergedir. Bugün emeklilerimizin yüzde 80′e yakım açlık sınırının, yüzde 90′a yakım ise yoksulluk sının altında yaşamaktadır. Yani devletimiz emeklisine karşı temel görevlerini yerine getirememektedir.
Vermiş olduğumuz kanun teklifin kabul edilmesi halinde, emeklilerimizin aylıklarına bir defaya mahsus olmak üzere 100 TL. eklenecektir. Bu da yılda 1200 TL’lik artış demektir. Yeterli olmamakla birlikte bu artış geçim sıkıntısı çeken milyonlarca emekli, dul ve yetim için önemli bir meblağdır. Hükümetin de emeklileri bir nebze olsa rahatlatacak olan bu teklife olumlu bakacağım düşünüyoruz.

Bir yorum bırakın