En Az Memur Ataması 2014’te Yapılacak: 40.000 Atama

0
1183

11 yıllık AKP hükümeti döneminde en az memur alımı 2014 yılında yapılacak. Bütçe kanununa göre 2014 yılı atama sayısı üst sınırı 40.000’dir.

BÜTÇE KANUNU TASARISI METNİN İLGİLİBÖLÜMÜ

2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısının eki İ cetvelinin ilgili bölümü şuşekildedir:

“Acıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birincifıkrası kapsamında öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4.000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına 36.000 olmak üzere, yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı 40.000adettir. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2013 yılında emeklilik, olum, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırmagörevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir. 4.000 adet atama izninin en az 2.000 adedi, Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yetiştirilmek amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılır. Program kapsamında söz konusu kadrolara atanacak adayların puan türleri esas alınarak kurumlar itibarıyla merkezi olarak yerleştirilmeleri, yurtiçinde ve yurt dışında yetiştirilmeleri ile yükseköğretim kurumlarına sağlanacak diğerdesteklere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.”

memurlar doğu

TASARIDA, BOŞALAN KADRO BÖLÜMÜ YOK

Bugüne kadarki tüm bütçe kanunlarında, kamu kurumlarına iki türlü atama sayısı hakkı verilmekteydi.
1- Boşalan kadrolarının yüzde 50’sine doğrudan atama hakkı.
2- Başbakan tarafından tahsis edilen belirli bir atama sayısından kuruma düşen atama sayısı hakkı.

Şimdi bu iki türlü atama hakkından birisi tümüyle çıkarılmaktadır. 2014 yılında, kamu kurumlarına daha önce verilmiş olan, boşalan kadrolarının yüzde 50’sine atama yapma hakkı kaldırılmıştır.

Ayrıca 2013 yılında 65 bin olarak verilen atama sayısı hakkı, 2014 yılında 36 bine düşürülmektedir.

Kaynak: memurlar.net

Bir yorum bırakın