Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC)

0
1623

Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC), yeryüzündeki bir bölge için evrensel zamanı(saati) belirtir. İngiltere Greenwich’teki 0° başlangıç meridyeni(UTC) eşgüdümlü evrensel zaman hesaplamaları için referans noktasıdır. GMT (Greenwich Mean Time) ile aynı anlamda kullanılır.

UTC adını alırken, genel terimde anlaşmazlık sonucu İngiliz ve Fransız kısaltmaları birbirleriyle harmanlanmıştır: İngilizce CUT (Coordinated Universal Time) ve Fransızca TUC (Temps universel coordonné) şeklindedir.

Türkiye’nin UTC’si +2’dir, yani İngiltere saatinden (UTC 0° meridyeninden) 2 saat ileridedir. Yaz saati uygulaması ile saatlerin ileriye alındığı dönemlerde ise Türkiye’nin UTC’si +3’tür.

bkz: Eşgüdümlü Evrensel Zaman Nasıl Hesaplanır?

Bir yorum bırakın