Eşit Ağırlık, Sayısal ve Sözel ALES’te Hangi Testleri Çözmeli ?

0
14042

2014 ALES sınavları için eşit ağırlık, sayısal ve sözel alanlarından sınava girecek öğrencilerin çözmeleri gereken testler bilgisine bu yazımızda yer vereceğiz. Öncelikle ALES’te 4 test yer alacak, bu testlerden her biri 40’ar soru barındıracak.

  • Sözel 1
  • Sözel 2
  • Sayısal 1
  • Sayısal 2

Adaylar alanına göre 3 testi çözecek, isteyen her testi çözebilir:

Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda 120 soru cevaplandırmış olacaklardır. Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri cevaplandırabileceklerdir.

Eşit Ağırlık için hangi testleri çözmeliyim ?

Sayısal 1 (0,40) ve Sözel 1 (0,40) ve Sayısal 2 (0,20)

Sözel için hangi testleri çözmeliyim ?

Sözel 1-2 (0,40) ve Sayısal 1 (0,20)

Sayısal için hangi testleri çözmeliyim ?

Sayısal 1-2 (0,35), Sözel 1 (0,30)

 

Değerlendirme nasıl yapılıyor:

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart
sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

ales 2014

Bir yorum bırakın