Eski Mısır’da Yönetim

0
1741

Eski Mısır, tanrının oğlu olarak görülen bir hükümdar -Firavun- tarafından yönetiliyordu. Güneş tanrısı Ra’nın dünyaya getirdiği Firavun, sorgulanamaz ve yetki alanı kısıtlanamaz olandı. Firavun tanrısal bir varlık olarak görüldüğünden çeşitli ayin ve törenlerdeki giyimi bile farklılığı göstermek istercesine düzenlenmiştir (takma sakal, boyunda yılan, vahşi hayvan kuyrukları, çeşitli peruklar vb.). Bunların yanında her şeyin efendisi olan Firavun’un adalete uymak gibi yükümlülükleri de vardı. Elbette sıkı bir merkezi yönetim uygulayan Firavun’un yardımcıları vardı bunların en önemlileri vezirleri ve özellikle maliye-adliye alanındaki katipler.

Dönemin Siyasal Sistemi: Monarşi

Bir yorum bırakın