Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı (Aralık 2012)

0
984

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (CD’ şeklinde de verilecektir), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı

Derece

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Müh.Mim.Fak. Endüstri Müh. Endüstri Müh. “Genetik Programlama, Havayolu Operasyonları ve Robotic” Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak

Doçent

1

1

Müh.Mim.Fak. Maden Müh. Maden Mek.veTekno. “Kazılabilir/Sökülebilir Sınıflama Sistemleri” Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bil. Göz Hastalıkları Oküler Yüzey Hastalıkları ve Hücre Kültürü Konusunda Deneyimli Olmak

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak. Fizik Yüksek Enerji vePlaz.Fiz. Çoklu Gaz Karışımı Plazmaları Konusuna Çalışmış Olmak

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak. Matematik veBilg.Bil. Topoloji Metrik Uzaylar Alanında Çalışma Yapmak

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak. Tarih T.C. Tarihi İlgili Alanda Doçent Olmak

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak. Tarih Yeniçağ Tarihi İlgili Alanda Doçent Olmak

Doçent

1

1

Eskişehir Sağlık Y.O.     Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Dalında,Ürojinekoloji Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

Yrd.Doç.

1

1

Eğitim Fak. İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Okul Öncesi Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak

Yrd.Doç.

3

1

Eğitim Fak. Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Zihin Engelliler Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Engellilerde Aile Eğitimi Konusunda Çalışmaları Olmak

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. İç Hastalıkları Nefroloji Uzmanı Olmak

Yrd.Doç

3

1

Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Endodonti Farklı Direkt Kuafaj Maddelerinin PulpaDokusuna Olan Etkileri Konusunda Doktora Yapmış Olmak

Yrd.Doç

3

1

Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Diş Hastalıkları ve Tedavisi Farklı Çözücü İçeren Dental AdezivlerinDentindeki  Mikrogerilim Dayanıklılığı Konusunda Doktora Yapmış Olmak

Yrd.Doç

3

1

Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi İmplant Destekli Sabit Protezlerin Greftlenen veGreftlenmeyen Dokular Üzerindeki Etkileri Konusunda Doktora Yapmış Olmak

Yrd.Doç

5

1

İktisadi ve İdariBil.Fak. Siyaset Bil.ve Kamu Yön. Kentleşme ve Çevre Sorunları Çevre Etiği Konusunda Çalışmış Olmak

Yrd.Doç.

4

1

ESOGÜ Meslek Y.O.     Su, Sediment ve Bazı Balık Türlerinde Ağır Metal Kirliliği Alanında Doktora Yapmış ve Çalışmaları Olmak

 

Bir yorum bırakın