Fatih Üniversitesi 2015-2016 Yatay Geçiş Başvuruları

2
3575

Güz Dönemi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları

Başvuru Tarihi ve Yeri

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak, 03-24 Ağustos 2015 tarihleri arasında Üniversitemizin Büyükçekmece ve Maltepe Kampüslerine yapılacaktır. Yatay geçiş başvuruları, ilân edilen süre içerisinde, bizzat veya posta ile yapılır. Eksik belgeyle yapılan ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Şartları

 1. Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
 2. Hazırlık sınıfına, ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. Yatay geçiş için başvuruda bulunacak öğrencinin genel not ortalamasının 100 üzerinden en az  60 (4.00 üzerinden en az 2.00) olması gerekir.
 4. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenciler için; üniversiteye girmiş oldukları yıldaki merkezî yerleştirme puanlarının, geçiş yapmak istedikleri diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 5. Hâlen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ile bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.
 6. Kayıtlı oldukları programda burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, yatay geçiş yaptıklarında bursluluklarından feragat etmiş sayılırlar.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Başvuru dilekçesi
 • Yatay geçiş başvuru ücreti dekontu (Yatay geçiş başvuru ücreti 50 TL’dir. Başvuru ücreti, Bank Asya Güneşli Şubesi hesabına (Hesap No: 6–7543–359, IBAN: TR57 0020 8000 0600 0075 4303 59) veya Büyükçekmece Kampüsü’ndeki Bank Asya şubesine yatırılabilir.)
 • Onaylı not belgesi / transkript (Adayın öğrenim gördüğü üniversitenin Öğrenci İşleri birimi tarafından onaylanmış olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır.)
 • Onaylı ders içerikleri ve öğrenim müfredatı
 • Öğrenci belgesi
 • Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait YGS ve LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
 • Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Yabancı dil yeterlik belgesi
 • (Meslek yüksekokuluna başvuru için) meslek stajını yapıp yapmadığına dair belge

Kayıt Tarihleri

Yatay geçiş sonuçlarının ilanı:  09 Eylül 2015
Kesin kayıtlar: 10-11 Eylül 2015

Güz Dönemi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları için buraya tıklayınız.

fatih üni logo

Güz Dönemi Merkezî Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuruları

Başvuru ve Kayıt Tarihleri

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak, 03-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında Üniversitemizin Büyükçekmece ve Maltepe Kampüslerine yapılacaktır. Yatay geçiş başvuruları, ilân edilen süre içerisinde bizzat veya posta ile yapılır. Eksik belgeyle yapılan ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Şartları

 1. Öğrenci; kayıtlı olduğu merkezî yerleştirme puanının, geçmek istediği Üniversitemiz diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, yatay geçiş başvurusunda bulunacaktır.
 2. Hâlen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ile bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar, yatay geçiş başvurusu yapamazlar.
 3. Kayıtlı oldukları programda burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, yatay geçiş yaptıklarında bursluluklarından feragat etmiş sayılırlar.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu
 • Yatay geçiş başvuru ücreti dekontu (Yatay geçiş başvuru ücreti 50 TL’dir. Başvuru ücreti, Bank Asya Güneşli Şubesi hesabına (Hesap No: 6–7543–359, IBAN: TR57 0020 8000 0600 0075 4303 59) veya Büyükçekmece Kampüsü’ndeki Bank Asya şubesine yatırılabilir.)
 • Onaylı not belgesi / Transkript ( Adayın öğrenim gördüğü üniversitenin Öğrenci İşleri birimi tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır.)
 • Onaylı ders içerikleri ve öğrenim müfredatı
 • Öğrenci belgesi
 • Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait YGS ve LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
 • Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge

Kayıt Tarihleri

Başvuru tarihleri        : 03-28 Ağustos 2015
Sonuçların ilânı    : 09 Eylül 2015
Kesin kayıtlar            : 10-11 Eylül 2015

Detaylar için buraya tıklayınız.

2 YORUMLAR

 1. Yatay geçiş yapanlara icin burs var mı acaba benim genel ortalama 2.67 att ye geçiş yapmak istiyorum indirim bursu varsa tbi

Bir yorum bırakın