Fatih Üniversitesi Bahar Yatay Geçiş Tarihleri (2013)

0
1584

Fatih Üniversitesi, bahar dönemi için yatay geçiş kontenjan ve tarihlerini açıklamıştır. Bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Başvuru Tarihi ve Yeri

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 21 Ocak – 05 Şubat 2013 tarihleri arasında İstanbul için Büyükçekmece Kampüsü’ndeki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına; Ankara için Ostim Kampüsü’nde bulunan Öğrenci İşleri Müdürlüklerine Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır (Posta ile başvuru kabul edilmez.).

Başvuru Şartları

 • Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
 • Hazırlık sınıfına, ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Ara sınıflara geçiş için öğrenci;
  • Ara sınıflara yapılan başvurularda; ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO), başvurulan sınıfa kadar 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) veya eşdeğeri olması gerekir.
  • (a) Bendinde yer alan başarı şartını sağlayamayan; ancak merkezî yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olan adaylar, yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece (a) bendine göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra, boş kalan kontenjan olması hâlinde değerlendirilir.
 • Hâlen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar, yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular, ilgili müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
 • Başvurusu kabul edilen adayların başarı sıralaması; kontenjan dâhilinde her adayın geldiği kurumdaki genel not ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak yapılır.
  • Yatay geçiş başvurularının, öğrenci alacak olan fakülte ve yüksekokullarca belirtilen kontenjanı aşması hâlinde, başarı yüzdesine göre sıralaması yapılır. En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilen öğrenciler, kontenjan kadar asıl ve yine kontenjan kadar yedek olmak üzere belirlenerek ilân edilir.
  • Başvurunun kontenjanda belirtilen sayıdan fazla olması ve genel not ortalamasının eşitliği durumunda, merkezî yerleştirme puanlarına da bakılarak, puanı yüksek olan aday sıralamaya alınır.
  • Yine eşitliğin bozulmaması durumunda, sıralamaya hangi adayın alınacağına, ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karar verilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi, yatay geçiş başvuru ücreti dekontu (Yatay geçiş başvuru ücreti 50 TL’dir. Başvuru ücreti, Bank Asya Güneşli Şubesi 6–7543–417 numaralı hesabına (IBAN: TR43 0020 8000 0600 0075 4304 17) veya kampüste bulunan Bank Asya şubesine yatırılabilir.)
 2. Onaylı not belgesi / Transkript (Adayın öğrenim gördüğü üniversitenin öğrenci işleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır.)
 3. Onaylı; ders içerikleri ve öğrenim müfredatı
 4. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait YGS ve LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
 5. Öğrencinin, disiplin cezasını alıp almadığına ilişkin belge
 6. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi
 7. Yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş için T.C. ve KKTC uyruklu öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın YGS/LYS sınavından ilgili puan türünden en az 140.000 puan almış olmaları gerekir. Yurt dışında yapılan başvurularda, adayın pasaportunda resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile adayın söz konusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfalarının onaylı fotokopileri.
 8. Yurt dışında yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog ve benzeri katalog ile denklik belgesi

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

BAŞVURU
DEĞERLENDİRME
SONUÇLARIN İLÂNI
KESİN KAYIT
YEDEK KAYIT
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
19.01.2013
05.02.2013
06.02.2013
12.02.2013
12.02.2013
13.02.2013
19.02.2013
20.02.2013
22.02.2013

 

2012-2013 Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları

 

PROGRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
KONTENJAN
Yurt İçi
Yurt Dışı
Adalet Adalet Meslek Yüksekokulu
3
Adalet (Uzaktan Eğitim) Adalet Meslek Yüksekokulu
3
Bilgisayar Programcılığı Ankara Meslek Yüksekokulu
3
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ankara Meslek Yüksekokulu
2
Çocuk Gelişimi Ankara Meslek Yüksekokulu
9
Grafik Tasarımı Ankara Meslek Yüksekokulu
6
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ankara Meslek Yüksekokulu
7
İşletme Yönetimi Ankara Meslek Yüksekokulu
3
Bankacılık ve Sigortacılık İstanbul Meslek Yüksekokulu
3
Bilgisayar Programcılığı İstanbul Meslek Yüksekokulu
4
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) İstanbul Meslek Yüksekokulu
6
Çocuk Gelişimi İstanbul Meslek Yüksekokulu
7
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) İstanbul Meslek Yüksekokulu
2
Dış Ticaret İstanbul Meslek Yüksekokulu
3
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Meslek Yüksekokulu
3
İşletme Yönetimi İstanbul Meslek Yüksekokulu
3
İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) İstanbul Meslek Yüksekokulu
9
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İstanbul Meslek Yüksekokulu
6
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
6
Anestezi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
2
Diş Protez Teknolojisi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
6
Diyaliz Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
4
Fizyoterapi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
3
İlk ve Acil Yardım Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
2
Odyometri Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
6
Optisyenlik Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
3
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
3
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
4
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
2
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
4

Bir yorum bırakın