Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı (Kasım 2012)

0
1240

Fırat Üniversitesi, kasım ayında toplam 46 öğretim üyesi alımı yapacaktır. Son başvuru tarihi: 25 Kasım 2012‘dir.

Ayrıntılar:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 – Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, Üniversite veya İleri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Doçent Kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri,

5 – Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

6 – Son başvuru tarihi ilanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI=========>>

PROFESÖR

DRC. ADET

DOÇENT

DRC. ADET

YRD. DOÇ.

DRC. ADET

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

Fen Fakültesi Organik Kimya

1 – 1

Crown Eter Sentezleri konusunda çalışmalar yapmış olmak
Fizikokimya

1 – 1

Genel Biyoloji

1 – 1

Geometri

1 – 3

Topoloji

1 – 1

Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi  Tef. Pl ve Eko.

1 – 1

Bilgisayar  Öğretim Tek.Eğt.

1 – 1

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Fiziki Coğrafya

1 – 1

Uygulamalı Sosyoloji

1 – 1

Teknoloji Fakültesi Malzeme

1 – 1

Konstrüksiyon ve İmalat anabilim dalında Biyo-Malzeme konusunda doktora yapmış olmak
Yapı

1 – 1

Akıllı Hafif Beton konusunda çalışmalar yapmış olmak
Yapı Malzemeleri

1 – 1

Dual – Faz Çeliğinin Korozyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Hidrolik

1 – 1

1 – 1

Makine Teorisi ve Dinamiği

1 – 1

Elektronik

1 – 1

Devreler ve Sistemler

1 – 1

Bilgisayar Yazılımı

1 – 1

Mineraloji – Petrografi

1 – 1

Maden Yatakları ve Jeokimya

1 – 1

Biyomühendislik

1 – 1

Endüstri Mühendisliği

1 – 1

Veteriner Fakültesi Patoloji

1 – 1

Cerrahi

1 – 2

Dölerme ve Suni Tohumlama

1 – 1

Parazitoloji

1 – 1

Anatomi

1 – 1

Hayvan Besl.ve Besl. Hastalıkları

1 – 1

Doğum ve Jinekoloji

1 – 1

Tıp Fakültesi Radyoloji

1 – 1

Halk Sağlığı

1 – 1

Acil Tıp

1 – 1

Çocuklarda ileri yaşam desteği eğitimi almış olmak
Nöroloji

1 – 1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1 – 1

Ankilozan Spondilit veSpondiloartrit konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Göz Hastalıkları

1 – 1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1 – 1

Göğüs Cerrahisi

1 – 1

Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik

1 – 1

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

1 – 2

Teknik Bilimler MYO

2 – 1

Kabuk Sistemleri hakkında çalışmaları olmak
Sağlık Hizmetleri MYO

1 – 1

Keban MYO

1 – 1

TOPLAM

7

34

5

Bir yorum bırakın