Flora (Botanik)

0
1699

Flora bir bölge veya zaman dilimi içerisinde doğal olarak yetişen bitkilerin tümüne verilen ad, bitki örtüsü.

Sözcük Latince’den alınmıştır; “Flora”  Roma mitolojisinde doğurganlığı simgeler aynı zamanda bitki ve baharın tanrıçasına verilen isimdir. İlgili bir terim olarak Fauna da hayvan topluluklarını tanımlar.

Flora gruplandırmaları zamana, özel çevreye, doğal koşullara veya iklime göre yapılabilir.

  • Doğal koşullar coğrafi durumla paraleldir; örneğin vadi bitkileri, vadi koşullarına uygun yetişmiş vadilerde bulunan doğal bitkileri tanımlar.
  • Zaman: Fosil Florası gibi gruplandırma tarihte bir zamanda yer almış bitkiler için kullanılabilir.
  • Tarım ve Bahçe Florası (Özel çevre): Bilinçli olarak insanlar tarafından yetiştirilen ve yayılan bitkileri tanımlamak için kullanılabilir.
  • Yabani ot florası (Weed flora): İstenmeyen, istilacı bitki gruplarını ifade etmek için kullanılabilir. Örnek: Sarmaşık. Zamanında istenmeyen ve zararlı olarak görülen bu grup florasına dahil bazı bitkilerin ekosistem için faydalı olduğu sonradan anlaşılmıştır.

Bakteriyel organizmalar, bazı araştırmacılar tarafından Fauna‘nın öğesi olmasına rağmen Flora’ya dahil edilmiştir.

Bir yorum bırakın