Garanti Bankası Müfettiş Yardımcılığı İş Başvurusu

0
1670

Garanti bankası her yıl mart ayında Müfettiş Yardımcısı kadrosuna personel almaktadır. Bu iş pozisyonu için aşağıdaki başvuru formunu doldurabilirsiniz. 

Aranan Özellikler

 • Analitik düşünen,
 • Detaycı,
 • Öğrenmeye ve gelişime açık,
 • İletişimi kuvvetli,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Farklı koşullara kolay uyum sağlayabilen,
 • T.C. vatandaşı olan,
 • 27 yaşını aşmamış,
 • Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıllık erteletmiş olması,
 • Yurtiçi / yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,
 • Sağlığı Türkiye’nin her yerinde ve yurtdışında görev yapmaya elverişli olan, 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin İstatistik bölümleri, Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümleri ya da (lisans diploması ayrımı olmaksızın) Ekonomi, İşletme/Finans konulu Yüksek Lisans programları ile bunlara eşdeğer oldukları yetkili makamlarca onaylanmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki okullardan birini bitirmiş ya da Temmuz 2012’de diplomasını alacak olan,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
  • TOEFL’dan min.75 puan almış ve belgesi Temmuz 2012 tarihine kadar geçerli olan adaylar Yabancı Dil sınavına alınmayacaklardır. Bu adayların başvuru sırasında TOEFL alanını doldurmaları gerekmektedir.
  • TOEFL belgesi olmayan ya da geçerlilik süresi Temmuz 2012 tarihinden önce dolmuş olan adaylar Yabancı Dil sınavına alınacaktır.
 • Önceki dönemlerde açılmış olan Bankamız Müfettiş Yardımcısı / Management Trainee/ Sales Trainee sınavlarına bir kereden fazla katılmamış veya bankamız Müfettiş Yardımcısı alım sürecinde mülakatlardan elenmemiş olan.

HEMEN BAŞVUR!

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı, bankamızın günlük faaliyetlerini bağımsız bir şekilde; banka ilke ve mevzuatlarında uygun olup olmadığını inceleme, izleme ve raporlama yetkisine sahiptir. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın misyonu, Bankamızın ve iştiraklerimizin operasyonel risklerini minumuma indirmektir. Kurul, faaliyetlerini teftiş, soruşturma ve inceleme çalışmaları şeklinde ve risk odaklı denetim anlayışı ile gerçekleştirir.

İşe Alım Süreci

 • Sınav Uygulaması

Müfettiş Yardımcısı alım sınavı İstanbul ve Ankara ve İzmir’de yapılmaktadır ve 3 bölümden oluşmaktadır:

1. Genel Yetenek Sınavı

Genel yetenek sınavı çoktan seçmeli olarak yapılmakta ve aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

 • Sayısal kavrama testi
 • Sözel kavrama testi

garanti2. Genel Bilgi Sınavı

Genel bilgi sınavı çoktan seçmeli olarak yapılmaktadır.

 • Ekonomi 
  Mikro İktisat
  Makro İktisat
  Türkiye Ekonomisi
  Uluslararası İktisat
  Para-Banka-Kredi
 • İşletme/Pazarlama
  İşletme Ekonomisi
  İşletme Finansmanı
  Pazarlama Kavramları ve Teknikleri
 • Hukuk 
  Medeni Hukuk
  Borçlar Hukuku
  Ticaret Hukuku
 • İstatistik
  Olasılık Hesapları ve Olasılık Dağılımları
  Veri Özetleme Yöntemleri
  Örnekleme Dağılımları
  Tahmin
  Hipotez Sınama
  Korelasyon ve Regresyon (Eşit Dağılım)
 • Muhasebe/ Maliye
  Genel Muhasebe
  Banka Muhasebesi
  Mali Tablolar Analizi
  Maliye Politikası
  Finansman Politikası
  Kamu Bütçesi ve Türk Bütçe Sistemi
  Vergi Sistemi

3. Yabancı Dil Sınavı

Yabancı dil sınavında İngilizce testi uygulanmaktadır. Yabancı dil sınavından alınan sonuç, daha sonra gerçekleştirilecek sözlü sınav aşamasının sonucu ile birlikte Bankamızda verilen yabancı dil tazminat derecesini belirleyecektir.

 • Mülakat Süreci

Sınav sürecinde başarılı olanlar, en az iki aşamadan oluşan mülakatlara davet edilirler. Son aşama olarak, adaylar Bankamız üst düzey yöneticilerinin katılacağı bir mülakata davet edilecektir.

 • Görev Teklifi ve Eğitim

Sınav ve mülakat süreçlerinde başarılı olan adaylara görev teklifi yapılır. Görev teklifini kabul eden adaylar, iki aylık yoğun bir eğitim programına katılırlar. Ayrıca, Müfettiş Yardımcıları bu süreç içerisinde birimlerde ve şubelerde kısa süreli staj yaptıktan sonra eğitim sürecinin bitmesi ile birlikte görevlerine atanırlar.

Kariyer Yolları

İki yıl boyunca Müfettiş Yardımcısı olarak görev  yaptıktan sonra, “Yetki Sınavı” na girerler ve başarılı olanlar “Yetkili Müfettiş Yardımcısı” unvanı alırlar. Yetkili Müfettiş Yardımcıları 1 yıl sonra, performansları doğrultusunda  yeterlilik eğitim programına alınırlar. Eğitim sonrasında “Yeterlilik Sınavı”na girerler ve “Müfettiş” ünvanını alırlar. Müfettiş Yardımcıları kariyerlerine Teftiş Kurulu içerisinde veya banka birim ve şubelerinde devam etme şansına sahiptirler.

Ücret ve Haklar

Müfettiş Yardımcıları, Bankamızdaki diğer çalışanlar gibi, yılda 4 defa ikramiye ve 2 defa performansa bağlı prim alırlar. Ayrıca, ülkemizin ekonomik koşulları doğrultusunda yılda 2 kez maaş artışı yapılmaktadır.

Maaşa ek olarak, İstanbul dışında daha fazla olmak üzere, günlük harcırah alınır. İstanbul dışında yapılan görevlendirilmelerde, günün şartlarına uygun olarak belirlenen limitler dahilinde, Kurul üyelerinin görev yerine ulaşım, konaklama ve yemek harcamaları da karşılanır.

İstanbul dışında görev yapılan süre içinde, iki haftada bir uçakla İstanbul’a dönme hakkı vardır.

Ayrıca; özel sağlık sigortası ve hayat sigortası yaptırılmaktadır.

Bir yorum bırakın