Gazi Üniversitesi Rektörü Süleyman Büyükberber, Mobbing İddiası ile Mecliste

0
1175

Gazi Üniversitesi Rektörü Süleyman Büyükberber’in göreve gelişinin ardından üniversite çalışanları arasında ayrımcılık yapması ve mobbing uyguladığı iddiaları CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen tarafından meclis gündemine taşındı.
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Gazi Üniversitesi Rektörü Süleyman Büyükberber hakkında göreve başladıktan sonra üniversite çalışanları arasında ayırımcılık yaptığına, önyargılı davrandığına, çalışanlara mobbing uyguladığına, akademik personele yönelik olarak sürekli soruşturma açtığına, mahkemelik olduğuna, soruşturma tehdidi yüzünden iş huzurunun kalmadığına; üniversite içerisinde belirli kişilere yönelik hasmane bir tutum sergilendiğine dair birçok şikâyet tarafıma iletilmiştir. Bu bağlamda;
1. Rektör Süleyman Büyükberber’in son üç yıl içinde bizzat kendisinin soruşturma açıp kendisinin ceza verdiği üniversite genelinde kaç tane dosya vardır?
2. Rektör ile akademik personel arasında rekor sayıda mahkemelik sorun olduğu doğru mudur? Rektör ile akademik personel arasında mahkemede görülen kaç adet dava bulunmaktadır?
3. Rektör hakkında yapılan şikâyetlere yönelik olarak YÖK’ün soruşturma yerine inceleme başlatıp, Danıştay’ın esastan incelemesinin engellediği doğru mudur?
4. Rektör hakkında yapılan şikâyetlerle ilgili şimdiye kadar ne gibi işlemler yapılmıştır?
5. Rektörün, Dekanlık soruşturmaları sonucunda ceza verdirtip sonrasında personelin cezalarını sözde affettiği ya da zaman aşımına bıraktığı doğru mudur?
6. Rektörün açtırdığı soruşturmalarla hukuku amacı dışında kullanarak personeli zan altında bırakmak ve haklarını mahkemede aramalarını engellemeye yönelik bir çeşit belge üretme faaliyetinde olduğu doğru mudur?
7. Mahkemelerin Rektörlük’ten istediği bazı belgelerin mahkemeye iletilmemesinin sebebi nedir? Adaleti bizzat Rektörün engellediği doğru mudur?
8. Rektörün somut belge ve delil göstermeden adeta fiili bir durum yaratarak kendisine muhalif gördüğü personel hakkında zoraki “kurul kararları ” aldırdığı ve bu kararları mahkemelerde sözde delil olarak kullandığı doğru mudur?
9. Rektörün üniversite camiasını kucaklayamadığı, adil bir davranış sergilemediği, üniversite personelinin çalışma huzurunu bozan, tehdit, mobing gibi davranışlarına yönelik olarak ne zaman gereken önlemler alınacaktır?

Bir yorum bırakın