Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Duyurusu (2013)

0
3304

Geçtiğimiz gün yaptığımız haber ile yatay geçiş yönetmeliğindeki değişikliğe dikkat çekmiştik. Bu değişiklikle öğrenciler ÖSYS puanıyla 1. sınıf veya hazırlık başında yatay geçiş yapılabilecekti. Bir çok öğrenci üniversite duyurusunu beklemekteydi, bizim gördüğümüz kadarıyla ilk duyuru Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından yapıldı. 

bkz. Üniversiteye Yeni Başlayanlar Yatay Geçiş Yapabilecek

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu:

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmeliğe ilave edilen EK Madde ;

“Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

EK MADDE 1 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.”

gereğince:

Üniversitemiz bölüm ve programlarına; ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşmiş, kesin kaydını yaptırmış ve 1 nci Ek Maddede belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere aşağıdaki takvime göre gerekli belgelerle birlikte Ünivesitemiz Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Meslek Yüksekokulu Müdürlükleine başvuru yapabilirler.

yatay gecis gribilge

2013 – 2014 eğitim öğretim yılı “Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş” kabul ve kayıt takvimi

Son Müracaat Tarihi 11 Ekim 2013
Değerlendirme ve Sonuçların İlanı 21 Ekim 2013
Kayıt Tarihleri 22-23 Ekim 2013

 

Gerekli belgeler

1- Dilekçe

2- ÖSYS Sonuç Belgesi (Onaylı)

3- Yükseköğrenim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi (Onaylı)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

Kayıt Yeri : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT

Not: İlçelerimizdeki Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımızın kayıtları kendi birimlerinde yapılacaktır.

Bir yorum bırakın