Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yatay Geçiş Başvurusu (2013-2014)

0
1650

BAŞVURU TARİHLERİ:
15-26 Temmuz 2013

KAZANANLARIN VE YEDEKLERİN İLANI:

13 Eylül 2013

KESİN KAYITLAR:

16-17 Eylül 2013

YEDEK KAYITLAR:

18-19 Eylül 2013

Başvuru Yeri      : GYTE Çayırova Yerleşkesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Telefon: (0262) 605 11 14-11 13-11 10-11 09-11 08-11 07

2013-2014 GÜZ YARIYILI İÇ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, BAŞVURU KOŞULLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ İLE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fakülteler  

Bölümler

3.Yarıyıl

2.Sınıf

5.Yarıyıl

3.Sınıf

3.veya   5.Yarıyıl

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

1

1

Elektronik Mühendisliği

1

1

Malzeme Bilimi ve   Mühendisliği

1

1

Mimarlık Fakültesi Mimarlık

1

1

İşletme Fakültesi İşletme

1

1

Fen Fakültesi Matematik

2

Fizik

2

Moleküler Biyoloji ve   Genetik

1

1

 

Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve Enstitümüz Senato Esaslarına uygun olarak 2013-2014 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılında yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A –  KOŞULLAR

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Fakülteler ve Bölümleri Arası Yatay Geçiş Esaslarına uyulması gerekmektedir.

(1) Enstitü bünyesindeki aynı düzeyde aynı veya farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, adayın en az iki yarıyıl ders almış olması, aldığı tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 3.50 /4.00 (85/100) olması,

(2) Adayın YGS puanı yatay geçiş için başvurduğu Bölümün aynı yıldaki YGS taban puanından yüksek ise genel not ortalamasının 3.00/4.00 (80/100) ve üzeri olması,

(3) Enstitümüz Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Mimarlık Bölümü bütün yatay geçiş başvurularında, adayın önceki yarıyıllarda sağladığı ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,99 ve üzeri olması şartı aranır.

B- GEREKLI BELGELER

(1) Yatay Geçiş Başvuru Formu

(2) Öğrenim belgesi (Transkript) aslı, aldığı notların ve ağırlıklı genel not ortalamasının belirtilmesi gerekir (Kopya kabul edilmez).

(3) Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge,

(4) İngilizce ve Türkçe derslerinin müfredat programı ve ders içerikleri (öğrencinin en son  okuduğu sınıfa kadar aldığı ve alması gereken derslerin ders saatleri (ders+uygulama+laboratuvar) ile kaç yarıyıl okutulduğu)

(5) YGS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı,

(6) Adayın yatay geçiş yapmaktaki amaç ve hedeflerini (Statement of Purpose) anlatan en az bir sayfalık imzalı bir yazısının olması.

 

 

Bir yorum bırakın