Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları 2014-2015

0
2444

Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Yüksek lisans ve doktora başvuru tarihlerini yayınlamıştır.

Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı:

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak sınavla ve Yatay Geçişle Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

Anabilim Dalı                                                                                     Başvuruda Aranacak Şartlar (Yüksek Lisans)*
SNV YG
İşletme Tezli Yüksek Lisans 20 ALES Sayısal/ Sözel/Eşit ağırlık  puanı en az 70  olan; tüm lisans mezunları
Strateji Bilimi (Tezli Yüksek Lisans) 15 ALES Sayısal/ Sözel/Eşit ağırlık  puanı en az 70  olan; tüm lisans mezunları
İktisat (Tezli Yüksek Lisans) 20 2 ALES Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık puanı en az 70 olan tüm lisans mezunları.
İşletme (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans) 90 Tüm lisans mezunları.
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans) 30 Tüm lisans mezunları.
Uluslararası Ticaret ve Finans (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans) 40 Tüm lisans mezunları.
Anabilim Dalı                                                                                     Başvuruda Aranacak Şartlar (Doktora)**
SNV YG
İşletme 20 2 ALES Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık puanı en az 70 olan tüm tezli yüksek lisans mezunları.
İktisat 10 2 ALES Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık puanı en az 70 olan tüm tezli yüksek lisans mezunları

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Başvuru Süresi 09-20 Haziran 2014
İngilizce Yeterlik Sınavı (İşletme,Strateji Bilimi ve İktisat Tezli Yüksek Lisans adayları için) 23 Haziran 2014         Saat:10.00
Mülakat Sınav Tarihi (İşletme II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans) 24 Haziran 2014         Saat:10.00
Mülakat Sınav Tarihi (Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans) 24 Haziran 2014         Saat:13.00
Mülakat Sınav Tarihi (İktisat Tezli Yüksek Lisans) 25 Haziran 2014         Saat:10.00
Mülakat Sınav Tarihi (Uluslar arası Ticaret ve Finans II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans) 25 Haziran 2014         Saat:14.00
Mülakat Sınav Tarihi (İşletme Doktora) 26 Haziran 2014         Saat:10.00
Mülakat Sınav Tarihi (Strateji Bilimi Tezli Yüksek Lisans) 26 Haziran 2014         Saat:10.00
Mülakat Sınav Tarihi (İktisat Doktora) 27 Haziran 2014         Saat:10.00
Mülakat Sınav Tarihi (İşletme Tezli Yüksek Lisans) 27 Haziran 2014         Saat:10.00

 

*ALES sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3(Üç) yıl, GRE/GMAT sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5(Beş) yıl,ÜDS/KPDS/YDS sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3(Üç) yıl,TOEFL IBT sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2(İki) yıl geçerlidir.

*ALES Sayısal Puanı yerine eşdeğeri GRE Quantitative veya GMAT Total puanı da kabul edilir.

*Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde veya başka bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans eğitimine başlayanlardan eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne doktora eğitimi için başvuranlar ile herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış yeniden başka bir programa kabul almış öğrencilerin (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeniden ALES’e girmelerine gerek yoktur.

* ALES puanı ve Mülakat Sınavı’nın birlikte değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan, ancak İngilizce Yeterlik Sınavı’nda yeterli bulunmayan adaylar “GYTE Lisansüstü Hazırlık, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”ne göre Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde en çok 2 (iki) yarıyıl İngilizce Hazırlık Öğrenimi’ne tâbi tutulurlar.

* Kocaeli dışında bir üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan (Arş. Gör./Öğr. Gör.) adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.( YÖK’ün 29.07.1998 tarih, 7091-16646 sayılı yazısı).

* Yüksek Lisans programına başvuruda bulunan adaylardan ÜDS/KPDS/YDS İngilizce sınavından en az 55 puan alanlar veya TOEFL IBT 66, sınav puanlarına sahip olanlar ile %100 ingilizce lisans eğitim-öğretimi yapan bölümlerden mezun olan adaylar İngilizce Yeterlilik Sınavından MUAF tutulurlar.

* Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, İktisat ve Strateji Bilimi yüksek lisans adayları İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan 45’in altında puan almaları durumunda mülakat sınavına giremezler.

** Doktora programlarına başvuru için adayların ÜDS/KPDS/YDS İngilizce sınavından en az 65 puan almaları veya TOEFL IBT 78 sınav puanlarına sahip olmaları şartı aranır.

*Her aday;farklı Enstitülerde dahil olmak üzere toplam en fazla 2 farklı tezli lisansüstü programlarına başvuruda bulunabilir.

*Ayrıca; her aday tezli lisansüstü programlarının haricinde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan tezsiz yüksek lisans programlarına da en fazla 2 farklı başvuruda bulunabilir.

* Enstitülerin yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan lisans/yüksek lisans derecelerini başvurdukları yüksek lisans/doktora programlarından farklı alanda almış olan adaylarla, eksikliklerini gidermek veya başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla yönetmelik gereği bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

SNV = Sınavla alınacak öğrenci kontenjanı

YG = GYTE Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki şartları sağlayanlar için yatay geçiş kontenjanı

Müracaat İçin İstenen Belgeler :

(1) Gireceği programı belirtir internet başvuru formu,

(2) Ayrıntılı özgeçmiş,

(3) Başvuru tarihlerinde mezun durumda olmayan adayların kesin kayıt tarihlerinde (01-05 Eylül  2014) mezun olabileceklerini gösteren Üniversitelerinden alınmış resmi yazı,

(4) Bir adet vesikalık fotoğraf ,

(5) ALES/GRE/GMAT sonuç belgesi aslı ile fotokopisi (ALES sonuç belgesini internet çıktısı olarak getiren adayların,ALES sonuçlarının kontrolü tarafımızca gerçekleştirilecektir.)

(6) Lisans/yüksek lisans öğreniminde aldığı dersler ve başarı notu, mezuniyet not ortalamasını gösterir belgenin aslı ile fotokopisi,

(7) Doktora programına başvuracak adaylar için YDS/ÜDS/KPDS/TOFEL IBT  sonuç belgesinin aslı ile fotokopisi,

(8) Doktora programlarına başvuran adayların Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi,

(9) Eksik evrak ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yatay Geçiş Şartları:

(1) Yukarıda açıklanan başvuru şartları,

(2) Öğrencinin kayıtlı ve devam etmekte olduğu lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olması, genel ağırlıklı not ortalamasının 3.00 olması ve alt yarıyıllardan başarısız dersinin olmaması,

(3) Disiplin cezası almamış olması,

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu dersler, Enstitümüzde açılmış derslerden isim ve/veya içerik itibariyle farklılık arz etmesi halinde, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın uygun görüşüyle bu derslerden en çok 7 kredilik kısmı öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu kredili ders yüküne sayılır,

(5) Lisansüstü programlarda sadece ders aşamasına yatay geçiş kabul edilir,

(6) Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz,

(7) Yabancı Üniversite Mezunları İçin YÖK Denklik Belgesi

(8) Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş için başvuracak öğrencilerin en geç 20.06.2014 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekir

Müracaat Yeri : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Çayırova YerleşkesiGebze / KOCAELİ

Sınav Yeri       :Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Yerleşkesi

Gebze / KOCAELİ

Tel: 0 (262) 605 (1107-1108-1109-1110-1112-1114)

universite ogrencileri

Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı İçin Tıklayınız

Bir yorum bırakın