Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

0
1306

Son başvuru tarihi: 14 Aralık 2012

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’deyayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat dosyasına ekleyerek ibraz edeceklerdir.

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Doçent

1

1

Makro İktisat alanında çalışmaları olmak.
2 İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim dalı Yrd.Doç.Dr.

4

1

İslam Borçlar Hukuku alanında çalışmaları olmak.
3 Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalı Yrd.Doç.Dr.

4

1

Fizik eğitiminde bağlam temelli yaklaşım ve kavramsal değişim alanlarında çalışmaları olmak.
4 Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalı Yrd.Doç.Dr.

4

1

React stratejisine yönelik çalışmaları olmak.
5 Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yrd.Doç.Dr.

4

1

İletişim Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.
6 Rektörlük Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Yrd.Doç.Dr.

4

1

Anatomi anabilim dalında doktora yapmış olup, tekvando üzerine çalışmaları olmak.
7 Şebinkarahisar UBYO Gıda Teknolojisi Bölümü Yrd.Doç.Dr.

5

1

Bitki ekolojisi ve bitkilerde ağır metal kirliliği üzerine çalışmaları olmak.

Bir yorum bırakın