Göçmen çocukların eğitime katılım oranı düşük

0
1333

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üyesi olan ülkelerde 15 yaş grubu göçmen öğrenciler ile ilgili araştırma yaptı. Buna göre 15 yaş grubundaki öğrencilerim %12’si göçmen kökenli ve göçmenlere yönelik olumsuz davranışlar nedeniyle göçmen çocuklar topluma uyumda zorluklarla karşılaşıyor. 

OECD üye ülkelerdeki göçmen öğrencilerle ilgili hazırladığı raporu bugün yayınladı. Raporda, “Bazı ülkelerde, göçmenlere yönelik olumsuz davranışların, göçmen çocukların yaşadıkları toplumlara uyumunu etkilediği” saptamasında bulunuldu ve “geldikleri toplum tarafından kabul edildiklerini düşünen ve dışlanmayan öğrencilerin okulda daha fazla başarı gösterdikleri” bildirildi.

Göçle gelen ilk nesil öğrencilerin okul performansının, genelde diğerlerine oranla kötü olduğu kaydedilen raporda, ailesi göçmen, kendisi ise göç edilen ülkede doğmuş öğrencilerin okuldaki durumunun kısmen daha iyi olduğuna vurgu yapıldı.

göçmen öğrenciler

Raporda, göçmen çocuklarının daha çok aynı okullara gittiği değerlendirmesinde bulunulurken, çocukların aynı okula gitmesinden ziyade bu okullardaki sosyal ve ekonomik olumsuzlukların başarıyı etkilediği yorumu yapıldı. Rapora göre, birinci nesil göçmen çocuklarının yüzde 64, ikinci nesil göçmen çocuklarının yüzde 41’i evde kendi dillerini konuşuyor.

15 yaş grubu göçmen çocukların, diğer çocuklara oranla ana okul eğitimine katılımının yüzde 20 düşük olduğu kaydedilen raporda, bunun da eğitimdeki başarıda olumsuz rol oynadığı belirtildi.

Yine 15 yaş temel alındığında göçmen çocukların, diğer çocuklara oranla sınıfta kalma oranı 3,4 kat daha fazla.

Göçmen talebeler, diğer talebelere oranla yüzde 44 sanat ve meslek okullarına yönelirken, bu durum onların akademik kariyer yapmaları ve üst düzey yönetici olma şanslarını azaltıyor.

Genelde okul yönetimleri azınlık talebelerinin okudukları sınıflara önemli katkı yaptığı görüşünü savunurken etnik farklılıkların sınıfta sorun olduğunu rapor edenlerin oranı sadece yüzde 4.

Öğretmenlerin önemli bir kısmı da etnik farklılıkların olduğu sınıflarda eğitim verme konusunda kendilerini yeteri kadar hazırlıklı bulmadıkları görüşünde.

Bir yorum bırakın