Görevinden alınan YÖK Başkanı Çetinsaya’dan teşekkür mektubu

0
925

YÖK başkanı Çetinsaya, görev değişimi dolayısıyla bir teşekkür mektubu kalem aldı.

Çetinsaya’nın yerine Prof. Dr. Yekta Saraç vekalet edecek.

Mektubunda, 12 Aralık 2011’de devraldığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı görevinden yeni görevi dolayısıyla bugün ayrıldığını anımsatan Çetinsaya, şunlara yer verdi:

“Bu süre zarfında, YÖK’ün halihazırdaki yapısı ve işleyişi ölçüsünde, bir yandan mevcut düzen içinde işlerin aksamadan yürütülmesine çaba gösterirken, diğer yandan çağdaş Türkiye’nin beklentilerine cevap veremeyen mevcut sistemin yeniden yapılandırılması için gayret sarf ettim. Bütün bu süreçte, yükseköğretim alanımızın uluslararasılaşması, mevcut büyüme eğiliminin kaliteyle taçlandırılarak sürdürülmesi, akademik özgürlüklerin güçlendirilmesi, üniversitelerin topluma hizmet fonksiyonlarının öne çıkarılması ve kurumsal hizmetlerin daha verimli yapılması için çalıştım. Başardıklarım da oldu, bütün gayretime rağmen başaramadıklarım da. Ancak yeniden yapılandırılma gerçekleşince mümkün olabilecekler ise sırasını bekledi.”

Çetinsaya, kaleme aldığı “Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası” başlıklı çalışmasında “büyüme”, “kalite” ve “uluslararasılaşma” başlıkları altında, YÖK ile ilgili düşüncelerini, yükseköğretimin mevcut durumunu, ihtiyaç duyulan yeniden yapılandırmanın temel meselelerini ve yükseköğretim alanının önündeki stratejik hedefleri ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“21. yüzyıl Türkiyesinin ihtiyaçlarına ve küresel dünyanın dinamiklerine uygun bir yükseköğretim sisteminden ve üst yönetiminden yana oldum. Üniversitelerimizin yetkinliklerini artırmaya, yükseköğretimdeki paydaşlarımızın beklentilerini karşılamaya dönük politikalar geliştirmeye özen gösterdim. Kamu yararı ile akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin yararı arasında bir denge gözetmeye çalıştım. Yükseköğretim alanımızla ilgili konularda karar vericilerin Türkiye’nin 2023 hedeflerine uygun kararlar vermeleri için elimden gelen her türlü katkıyı sunduğuma inanıyorum. Yükseköğretim Kurulunun mevcut yapısı ve işleyişi içerisinde yapabileceklerimi yaptığımı düşünüyorum.”

yok_cetinsaya

Ülkenin yarınları için elzem olduğuna inandığı yükseköğretim personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda ısrarcı olduğunu ve bunun bugün gerçekleştiğini görmenin huzurunu yaşadığına vurgu yapan Çetinsaya, mektubunun devamında şunları belirtti:

“Türkiye’nin 21. yüzyıldaki yürüyüşünde ihtiyaç duyacağı nitelikli insan gücünün, araştırma birikiminin ve toplumsal beklentilerin üniversitelerimiz eliyle hayata geçirilebileceği açıktır. Yükseköğretim alanımızın son yıllarda yakaladığı dinamik gelişim çizgisi ortadadır. Üniversite sistemimizin yeni bir safhaya ulaştığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Üniversite sayısındaki artış, öğrenci sayısındaki yükseliş, farklılaşan araştırma sahalarındaki ilerlemeler, üniversitelere ayrılan mali kaynakların artışı ve araştırma geliştirme faaliyetlerine verilen destekler yükseköğretim alanındaki genişlemenin ve büyümenin boyutlarını göstermektedir. Bu süreçte yükseköğretim sisteminin ve üst yönetiminin aynı kalması, 1980’lerin ortamında ve koşullarında 27 üniversite için tasarlandığı şekliyle hayatiyetini devam ettiriyor olması sürdürülebilir değildir. Nitekim Türkiye’nin yükseköğretim alanında yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğu konusunda bütün kamuoyu hemfikir durumdadır. Kamuoyunun bu beklentisini, yükseköğretim alanının ihtiyaçlarını öncelemek kaydıyla bir imkana dönüştürmek ve yükseköğretim sistemini yeni bir yasal zemine oturtma fırsatı yürütme ve yasama organlarındadır.”

Çetinsaya, bugünden itibaren büyükelçi ve başbakan başmüşaviri olarak ülkeye hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, “Bu yeni göreve teveccühleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza teşekkür ederim. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığım süresince birlikte çalıştığım bütün mesai arkadaşlarıma, yükseköğretim camiamıza, ortak projeler yürüttüğümüz paydaşlarımıza, yükseköğretim alanımızın geliştirilmesi için çaba sarfeden sivil toplum temsilcilerimize teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Bir yorum bırakın