Hacettepe Üniversitesi 2013-2014 Yatay Geçiş Başvuruları

0
12519

Hacettepe Üniversitesi, 2013-2014 akademik yılı için yatay geçiş duyurusunu yayınlamıştır. Kontenjan, başvuru için gerekli belgeler ve diğer bilgiler aşağıdadır.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

01 Temmuz 2013 Yatay Geçiş Kontenjanlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilanı.

01 Temmuz 2013 Kurumlararası Yatay Geçişle ilgili açıklamaların Hacettepe Üniversitesi Web sayfasından duyurulması ve başvuruların alınması.

06 Ağustos 2013 Hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin;
a) Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ ne son başvuru tarihi.
b)Hacettepe Üniversitesi tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından alınan sonuç belgesini Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ ne son teslim tarihi.

12 Ağustos 2013 Hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavı.*

16 Ağustos 2013 Kurumlararası Yatay Geçiş için son başvuru tarihi.

21 Ağustos 2013 Tıp Fakülteleri için Kurumlararası Yatay Geçiş başvuruları ilgili Yönetim Kurullarınca kabul edilen asıl ve yedek adayların kararlarının Öğr. İşl. Dai. Bşk. lığına gönderilmesinin son günü.

22 Ağustos 2013 Tıp Fakülteleri için Kurumlararası Yatay Geçiş sonuçlarının Öğr. İşl. Dai. Başkanlığı Web sayfasından ilan edilmesi.

23 Ağustos 2013 Tıp Fakülteleri için asıl adayların son kayıt tarihi.

26 Ağustos 2013 Tıp Fakülteleri için yedek adayların Öğr. İşl. Dai. Başkanlığı Web sayfasından ilan edilmesi.

27 Ağustos 2013 Tıp Fakülteleri için yedek adayların son kayıt tarihi

29 Ağustos 2013 Kurumlararası Yatay Geçiş başvuruları ilgili Yönetim Kurullarınca kabul edilen asıl ve yedek adayların kararlarının Öğr. İşl.Dai. Bşk. lığına gönderilmesinin son günü. (Tıp Fakülteleri hariç)

02 Eylül 2013 Diş Hekimliği Fakültesi için Kurumlararası Yatay Geçiş sonuçlarının Öğr. İşl. Dai. Başkanlığı Web sayfasından ilan edilmesi.

04 Eylül 2013 Kurumlararası Yatay Geçiş sonuçlarının Öğr. İşl.Dai. Başkanlığı Web sayfasında ilan edilmesi. (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç)

13 Eylül 2013 Diş Hekimliği Fakültesi için asıl adayların son kayıt tarihi.

20 Eylül 2013 Diş Hekimliği Fakültesi için yedek adayların Öğr. İşl. Dai. Başkanlığı Web sayfasından ilan edilmesi.

20 Eylül 2013 Asıl adayların son kayıt tarihi. (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç)

27 Eylül 2013 Diş Hekimliği Fakültesi için yedek adayların son kayıt tarihi.

25 Eylül 2013 Yedek adayların Öğr. İşl.Dai. Başkanlığı Web sayfasında ilan edilmesi. (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç)

11 Ekim 2013 Yedek adayların son kayıt tarihi. (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç)

28 Ağustos 2013 Ankara Devlet Konservatuvarı Yetenek Sınavı (Ayrıntılar konservatuvardan öğrenilecektir.)

20-27 Ağustos 2013 Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı**

12 Ağustos 2013 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yetenek Sınavı**

*:Sınav programlarının ayrıntısı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nden öğrenilecektir.
**:Sınav programlarının ayrıntısı Müdürlük/Dekanlıktan öğrenilecektir.

Üniversitenin yatay geçiş sayfasını ziyaret ediniz. Detaylar bu sayfada yer almakta: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=anaduyuru&dir=&file=20130701_2013-2014_yatay_gecis&filetype=text

KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

 

1)    Başvurular Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından alınacak dilekçe ile yapılır. Dilekçede başvurulan program belirtilir.

2)    Not belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan aldığı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge. (Ayrılacağı Yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü tüm derslerden başarılı olması gerekmektedir.)

3)    Geldiği Kurumdaki 100 üzerinden genel başarı notu (Genel Akademik Ortalama) aldığı tüm derslerine ait genel not ortalaması. (Hacettepe Üniversitesine Kurumlar arası yatay geçiş yapacak olan öğrencilerin başvurularında kullanılacak olan ön koşullar ve kriterler ile değerlendirme esasları uyarınca Genel Akademik Ortalama 100 üzerinden 88,32, 4 üzerinden 3,50 ve üstü olması gerekmektedir.)

4)    Öğrencinin geldiği programın eğitim dili belgesi: Ayrılacağı Yükseköğretim kurumunda öğrenim gördükleri bölümün/programın Eğitim Dilini (Türkçe hariç) gösterir resmi onaylı belge.

5)    Kur tanımları (Ders İçerikleri): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki  derslerin kur tanımlarını (ders içeriklerini ) gösterir onaylı resmi belge.

6)    Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge. (Ayrılacağı Yükseköğretim Kurumunda öğrenim gördüğü süre içerisinde herhangi bir disiplin cezası alıp almadığına dair imzalı resmi belge)

7)    İkinci öğretim programlarından, örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın tüm derslerini verdiğini ve ilk %10’a girdiklerini gösterir onaylı resmi belge.

8)    Birden fazla program için başvuran adayların, her program için ayrı dilekçe yazmaları ve her dilekçeye not belgesi (sadece bir başvuru orijinal, diğerleri fotokopi olabilir) eklemeleri şarttır.

9)    ÖSYS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

10) Yatay geçiş başvuruları, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen ya da, posta, faks ve diğer yollarla yapılabilir.

11) Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için yapılacak yetenek sınavlarından başarılı olunması gerekmektedir.

12) Hazırlık sınıfı olan programlara başvuru için Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulundan alınacak olan yabancı dil yeterlik belgesi. (Üniversitemizin hazırlık sınıfı olan programlarına başvuracak  öğrencilerin, yabancı dil yeterlik sınavına girebilmeleri için  06 Ağustos 2013 tarihine kadar Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurması, 12 Ağustos 2013 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavını başarması, ya da Üniversitemiz Senatosu tarafından yabancı dil yeterlik-seviye tespit sınavına eşdeğerliği kabul edilmiş ulusal ve uluslararası geçerliliği belgelenmiş yabancı dil sonuç belgesini Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne vermesi  gerekmektedir.            

 

13) Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak  GÜZ DÖNEMİ  için en  son 16 Ağustos 2013 günü  mesai saati bitimine kadar, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BEYTEPE-SIHHIYE / ANKARA adresine yapılacaktır. Belirtilen tarihe kadar posta, faks ve diğer yollarla Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na ulaşmayan ya da eksik evraklı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

14) Daha fazla bilgi için  Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın  Beytepe  0312 297 65 71 ve Sıhhiye 0312 305 21 41  numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.

15) Hacettepe Üniversitesi’ne Kurumlar arası Yatay Geçiş yapacak olan öğrencilerin başvurularında kullanılacak olan ön koşullar ve kriterler  ile değerlendirme esaslarını dikkatle okuyunuz.

Lisans Kontenjanlar:

YOPKODU YOPADI SURE PTR 2.Sınıf 3.sınıf 4.sınıf 5.Sınıf
Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
104810017 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 4 4 4
104810016 Eczacılık Fakültesi 5 MF-3 3 3 3
Edebiyat Fakültesi
104810035 Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL-1 3 3
104810044 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 DİL-1 3 3
104810053 Arkeoloji 4 TM-3 3 3
104810062 Bilgi ve Belge Yönetimi 4 TM-1 3 3
104810071 Felsefe 4 TM-3 3 3
104810089 Fransız Dili ve Edebiyatı 4 DİL-1 3 3
104810098 İngiliz Dil Bilimi 4 DİL-1 3 3
104810105 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL-1 4 4
104810114 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) 4 DİL-1 3 3
104810123 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) 4 DİL-1 3 3
104810132 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4 DİL-1 3 3
104810141 Psikoloji 4 TM-3 3 3
104810159 Sanat Tarihi 4 TS-2 3 3
104810168 Sosyoloji 4 TM-3 3 3
104810177 Tarih 4 TS-2 3 3
104810186 Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS-2 3 3
104810195 Türk Halkbilimi 4 TS-1 3 3
Eğitim Fakültesi
104810202 Almanca Öğretmenliği 4 DİL-1 3 3
104810211 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 3 3
104810229 Biyoloji Öğretmenliği (Almanca) 5 MF-2 2 2 2
104810238 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF-2 4 4
104810247 Fizik Öğretmenliği (Almanca) 5 MF-2 2 2 2
104810256 Fransızca Öğretmenliği 4 DİL-1 2 2
104810265 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF-1 3 3
104810274 İngilizce Öğretmenliği 4 DİL-1 4 4
104810283 Kimya Öğretmenliği (Almanca) 5 YGS-2 2 2 2
104810292 Matematik Öğretmenliği (Almanca) 5 MF-1 2 2 2
104810308 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS-5 3 3
104810317 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM-3 3 3
104810326 Sınıf Öğretmenliği 4 TM-2 4 4
Fen Fakültesi
104810335 Aktüerya Bilimleri 4 MF-1 3 3
104810344 Biyoloji 4 MF-2 4 4
104810353 İstatistik 4 MF-1 4 4
104810362 Kimya 4 MF-2 3 3
104810371 Matematik 4 MF-1 3 3
Güzel Sanatlar Fakültesi
104810389 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 TM-1 3 3
104810759 Hukuk Fakültesi 4 TM-1 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
104810398 Aile ve Tüketici Bilimleri 4 TM-2 3 3
104810405 İktisat 4 TM-1 4 4
104810414 İktisat (İngilizce) 4 TM-1 3 3
104810423 İktisat (UOLP-SUNY Geneseo) 4 TM-1 2 2
104810432 İşletme (İngilizce) 4 TM-1 4 4
104810441 Maliye 4 TM-1 3 3
104810459 Sağlık İdaresi 4 TM-1 3 3
104810468 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 4 TM-2 3 3
104810768 Sosyal Hizmet (Erkek) 4 TM-3 3 3
104810777 Sosyal Hizmet (Kız) 4 TM-3 3 3
104810486 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 TM-2 3 3
Mühendislik Fakültesi
104810502 Bilgisayar Mühendisliği 4 MF-4 4 4
104810511 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 MF-4 4 4
104810529 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 MF-4 2 2
104810538 Fizik Mühendisliği 4 MF-4 3 3
104810547 Gıda Mühendisliği 4 MF-4 3 3
104810556 Hidrojeoloji Mühendisliği 4 MF-4 2 2
104810565 Jeoloji Mühendisliği 4 MF-4 3 3
104810574 Kimya Mühendisliği (İngilizce) 4 MF-4 3 3
104810583 Maden Mühendisliği (İngilizce) 4 MF-4 3 3
104810592 Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) 4 MF-4 2 2
104810608 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) 4 MF-4 2 2
Tıp Fakültesi
104810617 Tıp 6 MF-3 4 4 4 4
104810626 Tıp (İngilizce) 6 MF-3 4 4 4 4
104810635 Kastamonu Tıp Fakültesi 6 MF-3 2 2 2 2
Sağlık Bilimleri Fakültesi
104810732 Beslenme ve Diyetetik 4 MF-3 3 3
104810723 Çocuk Gelişimi 4 TM-3 3 3
104810741 Ergoterapi 4 MF-3 2 2
104810714 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 MF-3 3 3
104810786 Odyoloji 4 MF-3 2
Hemşirelik Fakültesi
104810705 Hemşirelik 4 MF-3 4 4

Bir yorum bırakın