Hacettepe Üniversitesi 5 Büro Personeli Alacak

0
1217

Son Başvuru : 4 Ocak 2013

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2 maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON SAYI

Büro Personeli 5

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut paracezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak, veya soruşturma altında olmamak

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini bilfiil tamamlamış olmak,

4) 01 011986 ve sonrası doğumlu olmak,

5) 657 sayılı Kanunun 53 Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6) Alım yapılacak branşta belirlenen yüksek okullardan mezun olmak,

7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahili şartını kabul etmek,

8) Şahsen yapılacak başvuru sırasında başvuru yapacak pozisyonla ilgili anlatılacak ve/veya gösterilecek çalışma yerini ve koşullarını kabul etmek,

ÖNEMLİ NOT:

5917 SAYILI Kanunun 47 maddesinin 5 fıkrası a|2| bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR

. Büro Personeli pozisyonu için. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 Yıllık Önlısans mezunu olmak.

BAŞVURU YERİ. ŞEKLİ ve ZAMANI

1) Önlisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavından KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvuruları C Katı insan Kaynakları Koordinatörlüğüne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının aslı veya fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir

2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adaylann müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

4) Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 işgünü içinde www.hastane.hacettepe.edu.tr vveb adresinde yayınlanacaktır Sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 30 işgünü içinde gelmeyen aday sayısı kadar yedekten KPSS puan sırasına göre aday davet edilecektir.

5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.hastane.hacettepe.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir teblığgat yapılmayacaktır

Bir yorum bırakın