Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
1351

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İsteklilerin, başvurularını 21 Aralık 2012 – 04 Ocak 2013 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. Maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim edeceklerdir.

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

FAKÜLTE, KONSERVATUVAR, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL ANASANAT-ANABİLİM DALLARI

TIP FAKÜLTESİ KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Halk Sağlığı Profesör (İngilizce) (1)

1

Nöroloji Profesör (İngilizce) (1)

1

Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör (İngilizce) (1) (2)

1

Adli Tıp Profesör (İngilizce) (1)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör (Türkçe) (1) (3)

1

Halk Sağlığı Profesör (Türkçe) (1)

1

İç Hastalıkları Profesör (Türkçe) (1) (4)

1

İç Hastalıkları Profesör (Türkçe) (1) (5)

1

Radyoloji Profesör (Türkçe) (1)

1

Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör (Türkçe) (1)

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent (İngilizce) (1) (6)

1

Göz Hastalıkları Doçent (İngilizce) (1)

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent (İngilizce) (1)

1

Ortopedi ve Travmatoloji Doçent (İngilizce) (1)

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent (İngilizce) (1)

1

İç Hastalıkları Doçent (İngilizce) (1) (7)

1

Kardiyoloji Doçent (İngilizce) (1)

1

Biyoistatistik Doçent (İngilizce) (1) (8)

1

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Doçent (İngilizce) (1)

1

Histoloji ve Embriyoloji Doçent (İngilizce) (1) (9)

1

Tıbbi Biyokimya Doçent (İngilizce) (1) (9)

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent (Türkçe) (1) (10)

1

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Doçent (Türkçe) (1) (11)

1

Ortopedi ve Travmatoloji Doçent (Türkçe) (1)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent (Türkçe) (1) (12)

1

İç Hastalıkları Doçent (Türkçe) (1) (5)

2

Histoloji ve Embriyoloji Doçent (Türkçe) (1) (9)

1

Tıbbi Biyokimya Doçent (Türkçe) (1) (9)

2

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent (Türkçe) (1) (13)

1

Kalp Damar Cerrahisi Yrd.Doçent (İngilizce) (1)

1

Göz Hastalıkları Yrd. Doçent (İngilizce) (1)

2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (14)

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yrd. Doçent (İngilizce) (1)

1

Tıbbi Biyokimya Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (9)

1

Acil Tıp Yrd. Doçent (İngilizce) (1)

1

Genel Cerrahi Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Kardiyoloji Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (9)

1

Acil Tıp Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Nöroloji Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Radyasyon Onkolojisi Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Çocuk Cerrahisi Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (15)

1

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ  

İç Hastalıkları Profesör (16)

1

İç Hastalıkları Profesör (5)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent (17)

1

Acil Tıp Yrd. Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doçent

1

Nöroloji Yrd. Doçent

1

Nükleer Tıp Yrd. Doçent

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd. Doçent

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ  

Farmasötik Teknoloji Profesör

1

Farmasötik Toksikoloji Profesör (18)

1

Farmasötik Mikrobiyoloji Profesör (19)

1

Farmakoloji Doçent

1

Farmasötik Teknoloji Yrd. Doçent

1

Analitik Kimya Yrd. Doçent (19)

1

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör (20)

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doçent (21)

1

Restoratif Diş Tedavisi Yrd. Doçent

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ  

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Profesör (1)

1

Çağdaş Türk Lehçeleri Profesör

1

Bilgi ve Belge Yönetimi Profesör (1) (22)

1

Psikoloji Profesör (23)

1

Tarih Profesör (24)

1

Türk Halk Bilimi Profesör

1

Türk Dili ve Edebiyatı Profesör (25)

1

Çağdaş Türk Lehçeleri Doçent

1

Tarih Doçent (26)

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doçent(1)

1

Alman Dili ve Edebiyatı Yrd. Doçent (1) (27)

1

Çağdaş Türk Lehçeleri Yrd. Doçent (1) (28)

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yrd. Doçent (1)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ  

Eğitim Programları ve Öğretim Profesör

1

Biyoloji Eğitimi Profesör (1)

1

Fizik Eğitimi Profesör (1)

1

Eğitim Programları ve Öğretim Doçent

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doçent

1

Okul Öncesi Eğitimi Doçent

1

Fizik Eğitimi Doçent(1)

1

Matematik Eğitimi Doçent(1)

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doçent

1

Fen Bilgisi Eğitimi Yrd. Doçent

3

Okul Öncesi Eğitimi Yrd. Doçent

2

Sınıf Öğretmenliği Yrd. Doçent (29)

1

FEN FAKÜLTESİ  

Analitik Kimya Profesör (30)

1

Uygulamalı Matematik Profesör

1

Geometri Doçent(31)

1

Topoloji Doçent

1

Uygulamalı Matematik Yrd. Doçent

1

Olasılık Teorisi ve Süreçleri Yrd. Doçent

1

Uygulamalı İstatistik Yrd. Doçent

1

Cebir ve Sayılar Teorisi Yrd. Doçent

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ  

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doçent (32)

2

Resim Doçent (33)

1

Seramik Yrd. Doçent (34)

1

Grafik Yrd. Doçent (35)

1

Resim Yrd. Doçent (33)

1

HUKUK FAKÜLTESİ  

Medeni Hukuk Profesör

1

Medeni Hukuk Doçent

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Yrd. Doçent

1

Anayasa Hukuku Yrd. Doçent

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ  

Hemşirelik Esasları Profesör(1) (36)

1

İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent (1) (37)

1

Psikiyatri Hemşireliği Yrd. Doçent (1) (38)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİM. FAKÜLTESİ  

İktisat Teorisi Profesör (İngilizce) (1)

2

Uluslararası İlişkiler Profesör(1) (39)

1

Sağlık İdaresi Profesör

1

İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat Profesör (İngilizce) (1)

1

İktisat Politikası Doçent (İngilizce) (1)

1

İktisat Tarihi Doçent (Türkçe)

1

Siyasi Tarih Doçent(1)(40)

1

Örgütsel Davranış Yrd. Doçent(1) (41)

2

Sosyal Hizmet Yrd. Doçent (42)

2

Maliye Teorisi Yrd. Doçent (43)

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yrd. Doçent(1) (44)

2

Muhasebe ve Finansman Yrd. Doçent (45)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  

Gıda Teknolojisi Profesör (1)

1

Elektromanyetik Alanlar Profesör (1)

1

Maden İşletmesi Profesör (1)

1

Yapı Doçent (46)

1

Katıhal Fiziği Doçent (1)

1

Telekomünikasyon Doçent (1)

1

Maden Yatakları Jeokimya Yrd. Doçent

1

Cevher Hazırlama Yrd. Doçent(1) (47)

1

Otomotiv Yrd. Doçent(1) (48)

1

Gıda Bilimleri Yrd. Doçent(1)

1

Jeodezi Yrd. Doçent(1) (49)

1

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Yrd. Doçent(1)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

Beslenme Bilimleri Doçent

1

Diyetetik Doçent

1

Beslenme Bilimleri Yrd. Doçent

1

Çocuk Gelişimi Yrd. Doçent (50)

1

Odyoloji Doçent (51)

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent (52)

1

ATATÜRK İLK. VE INK. TAR. ENSTİTÜSÜ Yrd. Doçent (53)

1

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ Yrd. Doçent (54)

1

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ Yrd. Doçent (55)

1

  Yrd. Doçent

1

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

Nanoteknoloji ve Nanotıp Doçent (56)

1

NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ  

Ekonomik ve Sosyal Demografi Profesör(1) (57)

1

Ekonomik ve Sosyal Demografi Yrd. Doçent(1) (58)

1

KANSER ENSTİTÜSÜ  

Klinik Onkoloji Yrd. Doçent (59)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yrd. Doçent (60)

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yrd. Doçent (61)

1

MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU Profesör (62)

1

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI  

Piyano Profesör

1

   

AÇIKLAMALAR

* Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrolarına başvuran Yrd. Doçent, Doçent ve Profesör adaylarının Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları şarttır.

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır.

2. Tıp Fakültesi mezunu olmak, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre ihtisas yapmış olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktorası olmak.

3. Çocuk Göğüs Hastalıkları konusunda uzman olmak.

4. Hematoloji uzmanı olmak.

5. Gastroenteroloji uzmanı olmak.

6. Doktorasını Fonksiyonel Nöroşirürji alanında yapmış olmak.

7. Romatoloji uzmanı olmak.

8. Doktorasını ve Doçentliğini Biyoistatistik konusunda yapmış olmak.

9. Tıp Fakültesi mezunu olmak, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre ihtisas yapmış olmak.

10. Spinal kord rejenarasyonu konusunda sertifikası olmak.

11. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları konusunda doktorası olmak. Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünde çalıştırılmak üzere görevlendirilecektir.

12. Çocuk Onkolojisi yandal uzmanı olmak.

13. El Cerrahisi konusunda yandal uzmanlık eğitimi almış ve kompozit doku transplantasyonu yapıyor olmak.

14. Çocuk endokrinoloji uzmanı olmak.

15. Avrupa Çocuk Cerrahisi yeterlilik belgesi olmak.

16. Endokrinoloji uzmanı olmak.

17. Çocuk kardiyoloji uzmanı olmak.

18. Elektronspin rezonans konusunda uzman olmak.

19. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

20. Ototransplantasyon ve Implant cerrahisi alanında çalışmak üzere istihdam edilecektir.

21. Digital Image analizinde deneyimli olmak.

22. Doktorasını okul kütüphaneciliği alanında yapmış olmak.

23. Doçentlik unvanını gelişim psikolojisi alanında yapmış olmak.

24. Doçentlik unvanını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yapmış olmak.

25. Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak.

26. Doçentlik unvanını Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak.

27. Yükseklisans ve Doktorasını Dilbilimi (Göstergebilim) alanında yapmış olmak.

28. Doktorasını Sibirya Türk Lehçeleri üzerine yapmış olmak.

29. Doktorasını tarih eğitimi alanında yapmış olmak.

30. Analitik kimya alanında doçentliğini almış olmak.

31. Doktorasını kapalı regle yüzey alanında yapmış olmak.

32. Lisansüstü eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalında yapmış olmak.

33. Lisansüstü eğitimini Resim anasanat dalında yapmış olmak.

34. Lisansüstü eğitimini Seramik anasanat dalında yapmış olmak

35. Grafik tasarımı alanında Yükseklisans ve Sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak.

36. Doçentliğini Hemşirelik Esasları alanında almış olmak.

37. Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak.

38. Psikiyatri ve Ruh Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.

39. Doktorasını Türk Dış Politikası alanında yapmış olmak.

40. Doktorasını Orta Asya Entegrasyonu alanında yapmış olmak.

41. Doktorasını örgütsel davranış alanında yapmış olmak.

42. Doktorasını sosyal hizmet alanında yapmış olmak.

43. Doktorasını maliye alanında yapmış olmak.

44. Doktorasını pazarlama alanında yapmış olmak.

45. Doktorasını finansman alanında yapmış olmak.

46. Deprem Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

47. Çimento minerolojisi konusunda doktora yapmış olmak.

48. Esnek Mekanizmalar konusunda yayınları olmak.

49. Doktorasını GPS bazlı bölgesel iyonesfer modellemeleri konusunda yapmış olmak.

50. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

51. Odyoloji ve Konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış olmak.

52. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

53. Türk-Amerikan ilişkileri tarihi alanında doktora yapmış olmak.

54. Bilgi güvenliği alanında doktora yapmış olmak.

55. Adolesan sağlığı alanında çalışmak üzere istihdam edilecektir.

56. Doktorasını kanser tedavisinde nanotaşıyıcı sistemler konusunda yapmış olmak.

57. Doçentliğini sosyal demografi alanında almış olmak.

58. Sayısal yöntemler konusunda yükseklisans veya doktora yapmış olmak.

59. Medikal Fizik, Fizik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

60. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktorasını yapmış olmak.

61. Doktorasını Eğitim Odyolojisi alanında yapmış olmak.

62. Doktorasını Ahşap Koruması alanında yapmış olmak.

KOŞULLARI ARANACAKTIR.

İlan olunur.

Bir yorum bırakın