Harran Üniversitesi Yatay Geçiş 2015-2016

0
3282

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ”
hükümlerine uygun olarak 2015–2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerin gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme tarihleri ile kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru Formu (aşağıya çıkarılmıştır.)
2- Not belgesi (Transkript), başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün derslerin, o derslerden aldığı notların ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge.
3- Ders İçerikleri (Onaylı Sureti)
4- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
5- ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ( www.osym.gov.tr web adresinden sağladıkları yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı).
6- Transkriptleri (not belgesi) yabancı dilde olanların, Türkçeye çevirmeleri gerekmektedir.
Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Konservatuvar/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME
Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz
döneminde yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerin başvuru, kabul ve koşullarında;
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ” ile “Harran
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge” (http://ogrenci.harran.edu.tr/files/YATAYSENATOHALİHAZİRAN2014.docx) hükümleri uygulanır ve sonuçlar www.harran.edu.tr web sayfasında aşağıda belirtilen tarihlerde yayımlanır.

Detaylar için üniversitenin öğrenci işleri sayfasını ziyaret ediniz.

—-

Merkezi Yerleştirme Puanıyla geçişler için duyuru

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek
Madde 1 uyarınca merkezi yerleştirme puanına göre (öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı geçmek istediği Üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban
puanına eşit veya yüksek olması halinde) 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Üniversitemize yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerin gerekli belgeler, başvuru ve
değerlendirme tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Formu (aşağıya çıkarılmıştır.)
2- ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ( www.osym.gov.tr web adresinden sağladıkları yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı).
3- Not belgesi (Transkript), başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün derslerin, o derslerden aldığı notların ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi
belge*
4- Ders içerikleri (Onaylı)*
5- Transkriptleri (not belgesi) yabancı dilde olanların, Türkçeye çevirmeleri gerekmektedir.
6- Kimlik Fotokopisi.
* (3 ve 4 numaralı başvuru belgelerinin değerlendirmede hiçbir etkisi olmayacak olup, değerlendirme sonucunda yerleşecek öğrencilerin ders muafiyet işlemlerinde dikkate alınacaktır).
NOT: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacak olup, değerlendirme sonuçları da ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri web sayfasında ilan edilecektir.
DEĞERLENDİRME
Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz
döneminde merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yoluyla kabul edilecek
öğrencilerin başvuru, kabul ve koşullarında sadece Üniversiteye giriş yılındaki ÖSYM Puanı esas
alınacaktır.

Bir yorum bırakın