Haydarpaşa Kampüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne Verildi

0
1705

Haydarpaşa Kampüsü, Marmara Üniversitesi’nden alınarak Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne (TSBÜ) tahsis edildi. 15 Nisan’da Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa teklifinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi yönetmeliğinde de değişiklik yer alıyor.

Düzenlemede Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve hâlen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü’nün, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edildiği bildirildi.

“Üniversite, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesi çerçevesinde birlikte kullanım protokolleri yaparak sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütür. Üniversitenin birlikte kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma hastaneleri, aynı zamanda Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi statüsü kazanır. Üniversiteye tahsis edilecek öğretim elemanı kadroları, temel bilimler hariç olmak üzere, birlikte kullanılan eğitim ve araştırma hastanesinin eğitim birimleri ve ihtiyacı dikkate alınarak, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından il bazında belirlenir ve öğretim üyesi atamaları bu kadrolara yapılır. Üniversitenin birimlerine tahsis edilecek öğretim üyesi norm kadro sayısı, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.”

haydarpaşa kampüsü

Hürriyet Eğitim

Bir yorum bırakın