Hayvan Coğrafyası

0
1521

Hayvan türlerinin yeryüzündeki yaşadıkları yerleri, çevreye uyum süreçlerini, dağılış ve yayılışlarını araştıran Coğrafya’ya ve Biyoloji’ye yardımcı olan altbilim. Hayvan türleri (fauna) de bitkiler gibi çevresel etkilere bağımlıdırlar. Ekolojik sistemin durumu, iklim, yer biçimi, bitki örtüsü, diğer hayvanlar ve insan topluluklarına yakınlık/uzaklık gibi etkenler hayvan coğrafyasının oluşum, düzen ve dağılımında doğrudan etkiye sahiptir.

İng: Zoogeography

Genel bir hayvan coğrafyası haritası

Bir yorum bırakın