Hayvan Göçleri

0
1822

Hayvan göçü hayvan gruplarının (fauna) belirli bir zamanda bir bölgeden diğerine geçici veya kalıcı olarak göç etmesi olayıdır. Hayvan topluluklarının bu hareketi genelde uzun mesafeli ve  mevsimlik olarak gelişir. Bütün büyük hayvan grupları bu olguya dahildir: kuşlar, memeliler, balıklar, sürüngenler, amfibiler ,böcekler, kabuklular. Göç için tetikleyici temel etkenler ise iklim, beslenme/gıda durumu ve çiftleşmedir.

Göçmen kuşların kışın güneye yazın kuzeye topluca uçma olayı hayvan göçü olgusuna uygun verilebilecek en klasik örnektir. Bununla birlikte yüksek bölgelerde yaşayan bazı hayvanlar (dağ keçisi vb.) mevsimsel dönemlerde yer değiştirirler.  Belgesellerde nehir geçişlerini gördüğümüz boğa gibi büyük başlı hayvanlar da su ve otlaklar için göç ederler.  Atlantik somon balıkları belli bir olgunluğa eriştiklerinde doğdukları nehri terkederler.

 

Bütün göçler uzun sürelerde meydana gelmez. Diel olarak tanımlanan dikey göçlere göre sularda yaşayan bazı organizmalar günlük olarak yer değiştirebilirler. Örneğin gece su yüzeyine yakın olan planktonlar, gündüz alt kısımlara inerler.

 

Bir yorum bırakın