Hazırlık Sınıfında Kalanlar İçin Türkçe Bölümlere Yatay Geçiş Rehberi

18
7801

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında kalan, başarısız olan öğrenciler ÖSYM yerleştirmesiyle yatay geçiş yapabilmektedir. Genellikle eylül-ekim aylarında yapılan başvurularla öğrenciler, aynı bölümün hazırlıksız olanına geçebilmektedir.

Hazırlık sınıfında kalanlar ve başarısız olanlar için Türkçe Bölümlere geçiş esasları aşağıda yer almaktadır.

Not: Bu geçiş türünde tercihler ÖSYM tarafından alınır. Diğer yatay geçişler gibi üniversitelere gidip başvuru yapılmaz. 

Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri yapılırken aşağıdaki kurallara uyulacaktır:

1. Öğretim dili yabancı dil olan programların zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin, Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilebilmeleri için başarısız oldukları hazırlık programının zorunlu olması ve hazırlık sınıfında başarısız olanlara lisans öğrenimine devam imkânı verilmemiş olması gerekir.

2. Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca; ortak programda yoğun dil eğitimi üzerine azami verilen iki yıl sürenin sonunda yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler de Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilmelerini talep edebilirler.

3. İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin bir başka programa yerleştirilmeleri yapılmaz, bu öğrenciler kayıtlarının bulunduğu yükseköğretim programlarında öğrenimlerine devam ederler.

4. Lisans programının hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, istedikleri ve puanları yeterli olduğu takdirde eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, eşdeğer program yoksa, başarısız oldukları programa yakın Türkçe öğretim yapılan lisans veya ön lisans programlarına yerleştirilebilirler. Ön lisans programının hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan lisans programlarına yerleştirilmeleri yapılmaz, sadece ön lisans programlarına yerleştirilmeleri yapılır.

5. Hazırlık programlarında başarısız olan öğrenciler, hazırlık sınıfında başarısız oldukları yükseköğretim programıyla eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, eşdeğer program yoksa, başarısız oldukları programa yakın öğretim dili Türkçe olan programlara ikinci öğretim dahil yerleştirilirler, ancak Burslu programlara
yerleştirme yapılmaz.

6. Türkçe öğretim yapılan yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılırken, bir programa yerleştirilecek öğrenci sayısı, o programın en son yıldaki genel kontenjanının ÖSYS için %10’undan, DGS için %3’den fazla olamaz.

7. Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin ÖSYM’ye başvururken aşağıdaki koşulları karşılamaları gerekir:

a) Programın zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olmak.

b) Hazırlık sınıfında başarısız olduğu tarihi izleyen, iki eğitim-öğretim yılı içinde başvuruda bulunmak.

İngilizce Öğretmenliği

c) Aday Başvuru Formunu, başvuru süresi içinde hazırlık sınıfında başarısız olduğu yükseköğretim
programının bağlı bulunduğu Üniversiteye onaylatmak.

d) Tercihlerini başarısız olduğu yükseköğretim programına eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, Türkçe öğretim yapılan eşdeğer program yoksa, hazırlık sınıfında başarısız olduğu programa yakın öğretim dili Türkçe olan programlardan yapmış olmak (Tercihler, bu kılavuz ekinde verilen “TABLO 1 Öğretim Dili Yabancı
Dil Olan Yükseköğretim Programlarının Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Yerleştirilebilecekleri Türkçe Öğretim Yapan Programlar”dan yapılmalıdır.).

e) Öğrencinin hazırlık sınıfında başarısız olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYS/DGS puanı, tercihleri arasında göstereceği yükseköğretim programlarının yerleştiği yıldaki en düşük
ÖSYS/DGS puanlarına eşit veya bu puanlardan yüksek olmak. İlgili yılda sınavsız geçiş ile yapılan yerleştirmelerde en düşük puan şartı aranmaz. Adaylar sınavsız geçiş öncelikleri ve ortaöğretim başarı puanları (OBP) ile yerleştirme işlemine alınırlar.

f) Üniversitelerin hazırlık sınıfına kaydolunan yılda merkezi olarak yerleştirilmiş olmak.

Öğretim dili Türkçe olan, zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan ve hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere yerleşmiş oldukları programlarda eğitime devam etme imkanı bulunuyorsa, bu programlara öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler yerleştirilebilirler ve doğrudan
kayıtları yapılır. Bu programlara yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri programlardaki hazırlık sınıflarına isteseler bile devam edemezler. Bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar yerleştirildikleri üniversitelerince açılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekir.

9. Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler ÖSYM tarafından aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir:

a) Başvurma koşullarını taşıyan öğrenciler tercihleri arasında gösterdikleri programlara, bu programların son
yıldaki genel kontenjanları (Bk. Madde 6) göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

b) Yerleştirme işlemi tek aşamada yapılacak, kontenjanların daha yüksek puanlı öğrenciler tarafından doldurulması durumunda, puanları tutsa bile öğrenciler herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyeceklerdir.

c) Yerleştirme işlemlerinde öğrenciler puanlarına göre sıralanırken, aynı türdeki ÖSYS/DGS puanları farklı yıllarda alınmışsa, bu durumda öğrencilerin yerleştiği yıldaki başarı sırası göz önünde tutulacaktır. ÖSYS puanına göre yapılan yerleştirmelerde başarı sırası eşit olduğu takdirde, öğrencilerin ilgili yıldaki ağırlıklı
ÖSYS puanına katılan ÖSS/YGS/LYS puanındaki başarı sırası; ÖSS/YGS/LYS puanları ile yapılan yerleştirmelerde puanların eşit olması durumunda ise öğrencilerin ortaöğretim başarı puanları dikkate alınacaktır. Tercih edilen program öğrencinin hazırlık sınıfında başarısız olduğu programa yerleştiği yılda
açık değilse, yerleştirme işleminde, tercih edilen programın bu yıl ilgili puan türünde en küçük puana karşılık gelen başarı sırası dikkate alınacaktır.

d) Yerleştirme yapılan programın puan türünde yıldan yıla değişiklik varsa ve eski puan türünde kaydolmuş öğrenciler de bu programa yerleştirilmek üzere başvurmuşlarsa, bu öğrenciler yukarıda 7. maddenin “e” şıkkına göre eski puan türüne göre işleme alınacak; yerleştirme yapılırken, bu öğrencilerin yeni puan
türündeki başarı sıraları kullanılacaktır.

e) Kayıt olmama veya tercih edilmeme nedeniyle boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmayacaktır.

10. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, kendi üniversitelerinde başarısız oldukları programa eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, Türkçe öğretim yapılan eşdeğer program yoksa, başarısız oldukları programa yakın öğretim dili Türkçe olan programları tercihleri arasında gösterebilirler ve puanları tuttuğu takdirde bu programlara yerleştirilebilirler.

11. Hazırlık sınıfında başarısız olduğu programın Tablo 1’de Türkçe öğretim yapan programlarda karşılığı bulunmayan adaylar herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmezler.

12. Vakıf üniversitelerinin hazırlık programlarında başarısız olan öğrenciler, devlet üniversitelerinin Türkçe öğretim yapan programlarına ve devlet üniversitelerinin hazırlık programlarında başarısız olan öğrenciler de Vakıf üniversitelerinin Türkçe öğretim yapan programlarına aynı şekilde yerleştirilebilirler (Burslu
programlar hariç).

13. Adaylar yerleştirme işlemine sadece bir defa başvurabilirler.

18 YORUMLAR

  1. Merhabalar bu sene maltepe üniversitesi pdr ingilizce bölümüne 230 puanla yerleştim ve hazırlıkta kaldım pdr türkçe bölüme geçiş yapmak istiyorum. Yardımcı olabilirmisiniz?

  2. Ben tam olarak anlamadım şimdi ben izmir ekonomi üniversitesinde psikoloji okuyorum zorunlu ingizce var fakat kaldım hazırlıkta şimdi dokuz eylul üni türkçe işletmeye geçmek ıstıyorum ösym den mı yapıcam basvuruyu ?

  3. benim bölümüm girdiğim sene zorunlu hazırlıktı bu sene yeni ösym kitapçığında isteğe bağlı gözüküyor ben yine de bu hakkımı kullanabiliyor muyum

  4. Geçen sene yerleştim ve hazırlık sınıfını 2.dönem bıraktım. Bu sene zorunlu hazırlık olmayan bir bölüme geçmek istiyorum. Merkezi yerleştirme puanıyla geçebiliyor muyum ?

  5. Ya şimdi yeni yasa mı ne çıkmış 26 kasım 2014 öğrenci afları adı altında 2 sene hazırlıkta kalan öğrenciler eğer kendi üniversitesinde türkçe olan bir bölüme direk geçiş hakkına sahip oluyorlar. bu işlemler nasıl olacak peki.

  6. ANNE Benim oğlum 2 yılhazırlıkda kaldı mekatirinok ingilizcede 2013.2014 2015 dekaydı silinmiş şimdi türkce bölümlere geçe bilmesi için ne zaman tercih yapılacak şimdi öğrenmek istiyorum oğlum madur ve üzgün yardımcı olursanız seviniriz ben kalp kapak hashasıyım yardımcı olursanız sevınirim

  7. Merhaba ben İngilizce bölüm kazandım.hazirlik sınıfına gittim ,iki hafta sonra bıraktım.ocak ayında türkće bölüme geçme gibi bir şansım var mis.nasil oluyor bana yardımcı olursanız sevinirim.ha bu arada dgs ile yerleştim.

Bir yorum bırakın